Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De cashflow van de overheid is afgenomen. Het saldo van de feitelijk beschikbare liquide middelen (‘netto’) bedraagt per eind april 185 miljoen gulden.

overheid Dat is aanzienlijk minder dan in 2017 (247,9 miljoen) en in 2016 (262,7 miljoen).
Zo blijkt uit de jongste Financiële Management Rapportage (FMR), die onlangs door de minister van Financiën, Kenneth Gijsbertha (MAN), is aangeboden aan de Staten van Curaçao. Deze FMR, waarover het Antilliaans Dagblad eerder deze week berichtte in verband met de belastingopbrengsten, geeft een nauwkeurig beeld van ’s lands financiën.
In de voorbij periode is de liquiditeitspositie van Curaçao verminderd. Het kasstroomoverzicht maakt de financiële analyse compleet met informatie over de liquiditeit van Curaçao. De mutaties op de gewone dienst, de kapitaaldienst (investeringen en vaste financiering), en de vlottende financiering (mutaties van de debiteuren, crediteuren en overige vlottende activa en passiva) hebben tot en met april dit jaar samen geleid tot een afname van de liquide middelen (‘cashflow’) met -62,9 miljoen in 2018 en -14,8 miljoen in het jaar 2017.
De liquiditeitspositie kan volgens de FMR als volgt inzichtelijk worden gemaakt: van het beschikbare saldo is vervolgens nog 41,4 miljoen afkomstig van reeds opgenomen externe financiering, welke liquiditeiten volledig zijn geoormerkt voor het doen van de (voorgenomen) investeringen in de bouw van het nieuwe ziekenhuis Hospital Nobo Otrobanda (HNO).
,,De beschikbare liquide middelen voor de operationele bedrijfsvoering belopen aldus een bedrag van 143,6 miljoen.” Dat is voor het lopende dienstjaar 2018. De FMR legt ook uit of dit veel of juist weinig is.
Een algemeen aanvaardbaar kengetal om uit te drukken in hoeverre iemand of in dit geval een land beschikt over liquide middelen om op korte termijn alle schuldeisers te betalen, is de Liquiditeitsratio of ook wel de ‘Current Ratio’ (CR). Gewenst is een Current Ratio van minimaal tussen de 1,0 en de 1,5.
Per ultimo april dit jaar is de Current Ratio van de Curaçaose overheid 0,9. Ten opzichte van 2017 (toen deze Current Ratio 0,8 bedroeg) is dat een lichte verbetering en is verder inclusief de gereserveerde HNO-liquiditeiten, maar zonder rekening te houden met openstaande, nog inbare belastingvorderingen.
De liquide middelen worden, uitgezonderd de ING-rekeningen in Nederland, lokaal aangehouden en zijn conform de opgaven van de Ontvanger, de Inspectie Invoerrechten en Accijnzen, kasstaten en de bankstatements. Van de 185 wordt 113 miljoen aangehouden bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) en 48 miljoen bij Maduro & Curiel’s Bank (MCB). Bij Girobank is 19,9 miljoen ondergebracht. Verder zijn er bedragen, onder een miljoen, bij Orco Bank, RBC Royal Bank, Banco di Caribe, Vidanova Bank (de FMR vermeldt nog de naam SFT Bank) en bij FirstCaribbean Bank bedraagt het saldo vrijwel nihil.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).