Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) een voorschot van 2,5 miljoen gulden heeft gegeven, heeft nog niet direct als resultaat dat het ziekenhuis meer dan enkel de acute en medisch noodzakelijke zorg gaat leveren.

sehosZo blijkt uit een interne nota, die het Antilliaans Dagblad in handen heeft en die door de voorzitter van de Raad van Bestuur van het Sehos, Anthon Casperson, wordt bevestigd.
Het medische stafbestuur is ondanks ‘dat er vorige week wat geld is gekomen’ niet van standpunt veranderd. Het medisch bestuur heeft ‘conform de afspraak’ aan de Raad van Bestuur doorgegeven dat eerst aan de gestelde voorwaarden voldaan moet zijn; er moeten voldoende mensen, materialen en middelen aanwezig zijn en ook de continuïteit hiervan moet gegarandeerd kunnen worden. Zo valt te lezen.
Casperson legt uit dat de problemen het gevolg zijn van ‘uitholling van de stichting’. ,,Vanwege financiële perikelen in het verleden.” Ook het uitstellen van de opening van het nieuwe ziekenhuis Hospital Nobo Otrobanda (HNO) speelt in deze situatie een rol; het Sehos is langer operationeel dan aanvankelijk het plan was. ,,Dat betekent dat we achterstanden hebben in het aanschaffen of vervangen van bestaande apparatuur”, aldus de voorzitter.
Het medische stafbestuur maakte twee weken geleden duidelijk dat hierdoor - en door een gebrek aan materialen en mankracht - geen veilige zorg meer kan worden geleverd. De bestuursleden zagen zich gedwongen om over te gaan tot het leveren van enkel de acute en medisch noodzakelijke zorg. De electieve en poliklinische zorg werden aangepast.
In reactie hierop maakte de SVB een voorschot van 2,5 miljoen gulden over en inmiddels is ook het reguliere voorschot van 2 miljoen gulden op de rekening van het Sehos gestort. Maar volgens Casperson was dat alleen voldoende om tekorten bij leveranciers in te halen en om de ‘totale operations’ van het ziekenhuis te dekken. Bovendien kan met dat bedrag aan in ieder geval één belangrijke voorwaarde niet worden voldaan: de continuïteit.
Daar wordt volgens de voorzitter van de Raad van Bestuur aan gewerkt. ,,Het is complex en we moeten het heel voorzichtig opbouwen”, zo zegt Casperson. ,,We zijn bezig met een traject om structureel overzichtelijk te maken wat de stichting nodig heeft.” Dat wordt dagelijks gemonitord en er wordt regelmatig overleg gevoerd met verschillende partijen, waaronder het medisch stafbestuur. ,,Op basis van de vorderingen die wij maken, bepalen wij met elkaar hoe wij de zorg stelselmatig weer gaan opbouwen”, aldus Casperson. Daarover verwacht de voorzitter volgende week meer duidelijkheid te hebben.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.