Aruba en Sint Maarten willen geen medegelding multilateraal verdrag belastingen
Van een onzer verslaggevers
Den Haag/Willemstad - Het Nederlandse kabinet-Rutte III ‘juicht toe’ dat Curaçao deelneemt aan het verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving, en zich gecommitteerd heeft aan de minimumstandaarden uit het Beps-project.

mennosnelBeps staat voor Base Erosion and Profit Shifting. In tegenstelling tot Curaçao wensen Aruba en Sint Maarten geen medegelding van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen multilateraal verdrag. De leden van de fracties van de VVD en D66 vragen waarom Aruba en Sint Maarten niet meedoen en de VVD wil weten wat de gevolgen hiervan zijn.
De Nederlandse staatssecretaris van Financiën, Menno Snel (D66), antwoordt mede namens minister Stef Blok (VVD) van Buitenlandse Zaken dat het de regeringen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten ‘vrijstaat’ om medegelding te wensen bij het verdrag, omdat deze landen autonomie hebben op het gebied van belastingen.
,,Curaçao heeft zich binnen het Inclusive Framework gecommitteerd aan de uitkomsten van het Beps-project. Dit geldt ook voor de uitkomsten op het gebied van belastingverdragen. Curaçao wenst medegelding en heeft daarmee de voorkeur uitgesproken om de minimumstandaarden via het verdrag in zijn belastingverdragen op te nemen in plaats van via bilaterale onderhandelingen.” Aldus Snel.
Aruba heeft aangegeven geen medegelding te wensen, volgens de staatssecretaris ‘omdat er geen belastingverdragen ten behoeve van Aruba zijn gesloten’. Sint Maarten heeft aangegeven geen medegelding te wensen. Voor Sint Maarten geldt slechts één belastingverdrag, namelijk met Noorwegen.
,,Het ontbreken van medegelding door Aruba en Sint Maarten zal naar verwachting geen negatieve gevolgen hebben voor de mogelijkheden om belasting te ontduiken of te ontwijken via het Koninkrijk”, schrijft de bewindsman.
Het voorkomen van dubbele belasting binnen het Koninkrijk wordt voor Nederland geregeld in de Belastingregeling voor het Koninkrijk (voor de relatie met Aruba), de Belastingregeling Nederland Curaçao en de Belastingregeling Nederland Sint Maarten. ,,Dit betreffen rijkswetten en daarom is het verdrag niet de aangewezen juridische route om de voorstellen uit het Beps-project hierin te laten doorwerken,” stelt Snel in reactie op vragen van de CDA-fractie.
,,Deze belastingregelingen bevatten overigens al antimisbruikbepalingen. Het kabinet zet zich echter in om ook deze rijkswetten aan te passen aan de meest moderne antimisbruikbepalingen die zijn ontwikkeld in het Beps-project.”
Over de definities van ‘grondslaguitholling’ en ‘winstverschuiving’ zegt de staatssecretaris dat deze termen niet nader zijn gedefinieerd, maar de essentie van het project is dat het zich richt tegen kunstmatige verschuiving van belastinggrondslag, waardoor het verband tussen functies en opbrengsten verdwijnt en winsten op een andere plaats worden aangegeven dan waar waarde wordt gecreëerd.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).