Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Schutters die het gemunt hebben op ambtenaren tijdens de uitoefening van hun werk, kunnen erop rekenen dat ze zwaarder gestraft zullen worden.

schietenambtJustitie zet in op strafverhoging om ervoor te zorgen dat deze mensen ‘het onderste uit de zak krijgen’. Met het schietincident is een grens overschreden, aldus hoofdofficier van justitie Heiko de Jong tijdens een persconferentie naar aanleiding van het incident afgelopen woensdag waarbij op ambtenaren is geschoten.
Minister Suzy Camelia-Römer (PIN) en premier Eugene Rhuggenaath (PAR) hebben namens de regering benadrukt dat het kabinet niet tolereert dat ambtenaren tijdens hun werk worden bedreigd of erger nog, dat er op hen wordt geschoten. Justitie gaat bekijken of het mogelijk is om de procedures van politie en VKC beter aan te laten sluiten bij de uitvoering van publieke taken. De Jong had geen antwoord op de vraag of gewapende mensen nu op grond van het schietincident met de ambtenaren mee op pad moeten. ,,Er moet niet in een reflex op de schietpartij gekozen worden voor een nog betere bewapening”, zo verklaarde hij. ,,Het OM zal een risicoanalyse maken om beter in te schatten hoeveel mensen er nodig zijn en in welke samenstelling bij de uitvoering van de publieke taken. Het beleid is erop gericht om illegale wapens en vuurwapens uit te bannen.”
Premier Rhuggenaath verklaarde dat de veiligheid van alle ambtenaren gegarandeerd wordt. ,,De regering werkt samen met de partners in de justitieketen om het geweld te bestrijden en het hoofd te bieden aan de criminaliteit. Afgezien daarvan wordt ook samenwerking binnen het Konikrijk en in de regio gezocht.”
Minister Camelia-Römer stond stil bij een observatie van de hoofdofficier van justitie, namelijk dat bepaalde groepen in verzet komen wanneer er succes geboekt wordt in de strijd tegen illegale praktijken. ,,Het gaat dan niet alleen om een zak vuil die illegaal wordt gestort maar om grotere belangen”, aldus de GMN-minister. ,,Het aantal atrako’s is afgenomen, net als het aantal vuurwapens dat in omloop is. Tegelijkertijd is het duidelijk te merken dat er destabiliserende krachten in het land actief zijn. Deze krachten proberen met apps en op andere slimme manieren in verzet te komen en zo het land te destabiliseren. Maar de regering houdt hen tegen”, zo zei de bewindsvrouw.
De samenleving moet zich naar aanleiding van het schietincident afvragen in wat voor land zij wil leven, aldus de premier. ,,Ambtenaren werden al tijdens hun werk geconfronteerd met bedreiging maar nu zijn er schoten gelost. Dat incident staat niet op zichzelf. Er ontstaat een onveilige situatie op het moment dat mensen zich verzetten tegen controles en de wet niet willen naleven. Is dat de kant die wij uit moeten gaan?”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).