Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - In reactie op de dreiging van de Curaçaose Huisartsen Vereniging (CHV) om de afgifte van verklaringen van arbeidsongeschiktheid (ao-briefjes) aan patiënten, tevens werknemers, te staken, heeft minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid een commissie in het leven geroepen, die met een voorstel moet komen voor een nieuw verzuimstelsel.

huisartsenHierbij moet rekening worden gehouden met de scheiding van verantwoordelijkheden met betrekking tot het behandelen van de patiënt-werknemer en de beoordeling van arbeidsgeschiktheid. Dat staat in de ministeriële beschikking, getekend door de minister.
Bij het besluit voor de oprichting van een commissie overweegt de minister onder andere dat er spanningen kunnen ontstaan binnen de relatie arts-patiënt wanneer behandelende artsen ook belast zijn met de beoordeling van arbeidsgeschiktheid van hun patiënten. Ook is in overweging genomen dat ‘binnen het stelsel van sociale zekerheid op Curaçao geen wettelijke noch organisatorische voorzieningen dan wel afspraken bestaan, teneinde de mogelijke conflicten tussen behandelende en beoordelende verantwoordelijkheden met betrekking tot arbeidsongeschiktheid van werknemers te voorkomen’; en dat mede tegen deze achtergrond de CHV dreigt de afgifte van ao-briefjes te staken.

De commissie pleegt overleg en geeft advies in verband met de noodzakelijke voorzieningen voor de scheiding van verantwoordelijkheden met betrekking tot het behandelen van de patiënt-werknemer en de beoordeling van arbeidsgeschiktheid van patiënt-werknemer, aldus de beschikking.

De commissie bestaat uit een door Camelia-Römer aangewezen lid als voorzitter; een door de directeur van SVB aangewezen lid; de Inspecteur-Generaal of een door hem aangewezen lid; de beleidsdirecteur van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur; een door de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn aangewezen lid; en een vertegenwoordiger van de CHV.

De commissie moet binnen 30 werkdagen een schriftelijk voorstel indienen bij de minister van Gezondheid voor een nieuw verzuimstelsel, waarbij rekening wordt gehouden met bovengenoemde issues. Het voorstel moet in ieder geval een plan van aanpak en een tijdpad voor de voorstellen omvatten, zo staat in de beschikking. De kosten die gemoeid gaan met de uitvoering van het plan komen voor rekening van SVB.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).