Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Curaçaose Huisartsen Vereniging (CHV) wil het liefst zo snel mogelijk af van het ao-briefje (arbeidsongeschikt), ook wel ziektebriefje.

huisartsenNaar nu blijkt heeft de belangenvereniging van huisartsen op 23 maart de minister van Gezondheid, Suzy Camelia-Römer (PIN), geïnformeerd dat zij haar leden zal adviseren om het afgeven van de ao-verklaringen te staken.

De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) heeft naar eigen zeggen een kopie van dit schrijven ontvangen. Het staken van het uitschrijven van de ao-briefjes zou per 1 juni jongstleden moeten zijn ingegaan. Vermoedelijk is deze ‘deadline’ verschoven.
De huisartsenverenging CHV geeft, kort samengevat, de volgende redenen op om te stoppen met de veelgebruikte ao-verklaringen: het zou de vertrouwensrelatie tussen de arts en zijn patiënt schaden; huisartsen stellen, aldus de CHV, dat zij niet zijn opgeleid om arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen te doen; en er is geen wettelijke basis voor de huidige regeling waarbij de huisarts wordt ingeschakeld in het proces van arbeidsongeschiktheid.

In de relatie tussen werknemer en werkgever is het ao-briefje van essentieel belang. Ziekmeldingen op het werk worden gerechtvaardigd met zo’n ao-verklaring. Zonder zo’n briefje is ziek wegblijven vaak niet geldig. Na de tweede ziektedag is het gebruikelijk dat de arbeidsongeschikte werknemer zich bij de Sociale Verzekeringsbank (SBV) meldt.
Naast het staken van het verstrekken van ao-briefjes heeft de CHV overigens ook bekendgemaakt van plan te zijn de consulttarieven te verhogen van 42 gulden naar 60 gulden per keer. De tarieven van andere verrichtingen gaan ook omhoog. Aldus de VBC, die dus over een schrijven beschikt. Als reden voor het aanpassen van de (consult)tarieven is het uitblijven van indexering aangehaald.

De grootste werkgeversorganisatie VBC heeft de CHV bericht haar standpunt om geen ao-briefjes meer uit te schrijven ‘te respecteren’, maar heeft wel aangegeven dat het uitvoeren van dit voornemen per 1 juni 2018 ‘abrupt is en tot grote maatschappelijk onrust zal leiden’. 1 Juni is niet doorgegaan, maar feit blijft dat het een hard voornemen is van de huisartsen.

,,Een dergelijk (unilateraal) besluit zal voorts negatieve effecten hebben op de ‘costs of doing business’, stelt de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao. ,,Door eenzijdig te stoppen met het afgeven van ao-verklaringen zullen ondernemers/werkgevers opgezadeld worden met oncontroleerbaar ziekteverzuim. De nu reeds lage arbeidsproductiviteit zal alleen maar verergeren.”

De VBC verder: ,,Duurzame economische groei die nodig is om onder meer kosten van de gezondheidszorg te financieren en de welvaart te behouden en te verbeteren, zal hierdoor worden gefrustreerd. De huidige ongewenste situatie van economische krimp zal hierdoor nog moeizamer omgebogen kunnen worden.”

Er is een dringend beroep gedaan op het ‘maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef’ van de huisartsenvereniging, om het aangekondigde advies aan de leden om de ao-verklaringen per 1 juni 2018 te staken, in heroverweging te nemen respectievelijk uit te stellen ‘totdat praktisch werkbare opties met minimale kans op maatschappelijke onrust zijn gevonden’.

Ten aanzien van de aangekondigde tariefsverhogingen voor medische consulten door zowel de CHV als de Vereniging Medisch Specialisten Curaçao (VMSC), deelt de VBC het standpunt van de verzekeraars, verenigd in de Curaçao & Bonaire Insurance Association (CBIA), dat deze ‘onredelijk, onzorgvuldig en maatschappelijk onverantwoord’ zijn en dat de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van medische zorg hierdoor in gevaar zal komen.
Het beroep van de CBIA aan de CHV en VMSC om hun (unilateraal) besluit in heroverweging te nemen, wordt ook door de VBC onderschreven. De VBC heeft via de minister van Gezondheid de regering gevraagd wat het beleid en standpunt is in deze kwestie, maar heeft hierop nog geen respons ontvangen.

,,Het moge duidelijk zijn dat het daadwerkelijk doorvoeren van de aangekondigde voorstellen van de CHV en VMSC grote financiële, sociaaleconomische en maatschappelijk gevolgen zal hebben.” Betrokken partijen - CHV, VMSC, CBIA en de overheid - worden verzocht om in overleg op constructieve en zakelijke wijze tot oplossingen van deze vraagstukken te komen.

 

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).