Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Den Haag - Tijdens het vierlandenoverleg op 22 juni van de ministers van Volksgezondheid van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland werd een beleidsreactie opgesteld in reactie op het rapport van de Commissie van advies en bijstand.

antibioticaDeze commissie heeft met betrekking tot antibioticaresistentie in november 2017 een addendum toegevoegd aan haar rapport van 1 juni 2017 over de International Health Regulations (IHR). Dit rapport is medio februari dit jaar aan de Tweede Kamer aangeboden.
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de commissie signaleren dat er beperkte kwantitatieve data beschikbaar zijn met betrekking tot de ontwikkeling van antimicrobiële resistentie op de eilanden. ,,Uit de beperkte beschikbare gegevens is de indruk dat er sprake is van een gestage toename van de resistentie”, aldus de Nederlandse minister van Volksgezondheid, De Jonge, minister Bruins van Medische Zorg en staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid in antwoord op vragen van de Kamer over het jaarverslag van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over 2017.
,,Wat is de stand van zaken met betrekking tot antibioticaresistentie en de beschikbaarheid van antibiotica in Caribisch Nederland?”, was een van de vragen. Antibiotica is beschikbaar in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) volgens dezelfde regelgeving, zoals deze ook in Nederland beschikbaar is, luidt een deel van het antwoord.

VWS weet dat de problematiek van een gestage toename van de resistentie speelt en wil hiermee in het kader van de IHR met de eilanden aan de slag. ,,Het is echter belangrijk dat de eilanden zelf de prioriteit hiervoor op expert, ambtelijk en politiek niveau herkennen en erkennen. De capaciteit op de eilanden is dusdanig beperkt dat zij prioriteiten moeten stellen op het gebied van volksgezondheid.”

VWS en RIVM ondersteunen de eilanden waar nodig, vervolgen de bewindslieden. ,,Wel is al geconcludeerd dat de aanpak voor antibioticaresistentie, zoals we deze kennen in Europees Nederland, niet één op één toepasbaar is op de eilanden.”

Eind juni 2018 wordt onder de coördinatie van RIVM de jaarlijkse IHR-conferentie gehouden met de zes eilanden. Tijdens deze conferentie zal een workshop rondom AMR (antimicrobiële resistentie) worden georganiseerd.

 

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).