Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland gaan intensiever samenwerken op het gebied van gezondheidszorg. Dat is gisteren afgesproken tijdens het vierlandenoverleg.

zorgDe vier landen binnen het Nederlandse Koninkrijk willen samen beter voorbereid zijn op toekomstige crisissituaties zoals orkaan Irma in september 2017.

Geneeskundige hulp moet optimaal zijn als het Caribisch deel van het Koninkrijk in de toekomst wordt getroffen door een crisis of een ramp, zodat slachtoffers zo snel en optimaal mogelijk opvang en kwalitatief goede medische zorg krijgen, de zorg voor bestaande patiënten en kwetsbare groepen niet in gevaar komt, medicijnen op voorraad zijn en medische hulpverleners goed zijn getraind en regelmatig oefenen. Om dat voor elkaar te krijgen, gaan Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland meer samenwerken. Onder voorzitterschap van Sint Maarten zal het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met de andere landen in kaart brengen waar extra inspanningen nodig zijn. Dat moet voor eind 2018 afgerond zijn.

Bij het vierlandenoverleg waren uit Curaçao minister Suzy Camelia-Römer, uit Aruba minister Otmar Oduber, uit Sint Maarten Emil Lee en uit Nederland staatssecretaris Blokhuis aanwezig. Zij hebben afgesproken elkaar te zullen ondersteunen bij het verder verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg, bijvoorbeeld door accreditatie van de ziekenhuiszorg. Daar hoort afstemming bij van de lokale regelgeving op de Internationale Gezondheidsregeling van de World Health Organization.

Andere gemaakte afspraken gaan over preventieprogramma’s, samenwerking tussen ziekenhuizen, geneesmiddelen, opleiding van zorgprofessionals en gegevensuitwisseling. Zo komt er speciale samenwerking tussen de vier landen op het gebied van gezond leven, sport en bewegen. Onder andere op het gebied van terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik gaan Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten - zoveel mogelijk in samenwerking - voorlichtingscampagnes ontwikkelen. Daarbij moet specifieke aandacht zijn voor wat het beste werkt in de verschillende landen. In het Caribisch deel van het Koninkrijk wordt bijvoorbeeld gemiddeld minder gerookt dan in Nederland. Vrouwen in de Caribische regio roken en drinken veel minder dan mannen, maar hebben vaker ernstig overgewicht (obesitas) en bewegen minder.

De vier landen gaan de zorg voor kinderen en jeugdigen die het nodig hebben ook gezamenlijk naar een hoger plan tillen. Er komt extra aandacht voor het tegengaan van kindermishandeling en het voorkomen van en ondersteunen bij onbedoelde (tiener)zwangerschappen, zo is gisteren afgesproken. Er wordt met prioriteit gekeken naar de verbetering van de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen, sociaal-emotionele zorg, verslavingszorg en zorg voor kinderen en jeugdigen met een beperking. Aruba en Curaçao nemen hierbij het voortouw.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).