Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Curaçao heeft meer inzicht en betere sturing nodig in de uitvoering van de begroting. Dat heeft het College financieel toezicht (Cft) duidelijk gemaakt tijdens haar bezoek aan het eiland. Het Cft maakt zich grote zorgen over de financiële status van het Land en de risico’s die daarbij komen kijken.

cftDit jaar moet minimaal een derde van het voorlopige tekort van 113 miljoen gulden uit 2017 worden gecompenseerd en de structurele doorwerking van dit tekort moet worden omgebogen. Daarvoor heeft de regering al enkele maatregelen genomen en verwerkt in de begrotingswijziging - die nog door de Staten vastgesteld moet worden -, maar de eerste uitvoeringsrapportage maakt volgens het Cft onvoldoende duidelijk wat het effect is van die maatregelen. Wat wel blijkt, is dat de belastinginkomsten over het eerste kwartaal van 2018 tegenvallen en dat voor een aantal risico’s nog steeds aanvullende maatregelen nodig zijn om een nieuw tekort voor 2018 te voorkomen, aldus het college.

Volgens het Cft hebben verschillende risico’s een grote invloed op de uitvoering van de begroting voor 2018. Een aantal daarvan manifesteert zich zelfs nu al. ,,De risico’s ten aanzien van Sehos, HNO en diverse openstaande dividenden van overheidsentiteiten kunnen een aanzienlijke impact hebben op de begroting en dienen actief beheerst te worden”, aldus het college. ,,Ook liggen er risico’s bij de uitvoering van de kostenbesparende maatregelen, compliance verhogende maatregelen bij de belastingen, bij belastinginning en de situatie rondom de raffinaderij.”

Minister van Financiën Kenneth Gijsbertha is verzocht voor 11 juli inzichtelijk te maken welk effect de kostenbesparende maatregelen en de compliance verhogende maatregelen bij de belastingen hebben. Ook kreeg Gijsbertha het uitdrukkelijke verzoek maatregelen te presenteren die de mogelijke tegenvallers en effecten van risico’s opvangen. ,,Zonder aanvullende maatregelen lijkt een nieuw tekort eind 2018 niet afwendbaar”, aldus Cft-voorzitter Raymond Gradus.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).