Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De bewoners van Westpunt hebben samen met belangenvereniging Fundashon Vibrashon Bándabou (Viba) en buurtregisseur Jurgen Faneyt de handen ineengeslagen.

westpuntHet doel is om initiatieven in de wijk te ontwikkelen voor de vergroting van de veiligheid, het terugdringen van de criminaliteit en het creëren van werkgelegenheid. Dat heeft buurtbewoner Tirso Petroudis namens de buurt bekendgemaakt.
De plannen zijn recent met Faneyt besproken en worden binnenkort met de initiatiefnemers geëvalueerd. Buurtregisseur Faneyt is verantwoordelijk voor een groep buurtbewoners die krap een jaar bezig is zich voor te bereiden en te scholen om een buurtwacht op Westpunt op te zetten. Westpunt heeft de afgelopen twee jaar te maken gehad met brute overvallen.
De wijkbewoners hebben een scala aan plannen voor de toekomst om inkomsten te genereren voor de buurtbewoners. Zoals het plan om een bewaker aan te stellen bij Watamula en het heffen van entree bij een bezoek aan de vuurtoren. De faciliteiten bij Playa Grandi, beter bekend als Playa Piskadó moeten verbeterd worden. De baai moet een paar openbare toiletten krijgen. Een nog te benoemen beheerder moet erop toezien dat het strand schoon wordt gehouden. Deze persoon kan eventueel ook flesjes water of lokale zoetigheid verlopen.
Bij het ‘high flying park’ bij de afrit naar Playa Grandi kan men vruchtensap, water en lokale lekkernijen gaan verkopen. Bij Playa Grandi en Playa Fòrti kunnen strandstoelen worden verhuurd. Een ander plan is om bij Playa Fòrti een hotdogtent te plaatsen. Bezoekers en toeristen kunnen een rondrit met een ezelwagen maken. Ook zijn er plannen om bij voorbeeld tegen betaling ritjes met jeeps of quads aan toeristen of bezoekers aan te bieden.
Volgens de wijkbewoners snijdt het mes aan twee kanten. Met de diverse activiteiten kunnen werkzoekende bewoners weer aan het werk. Tegelijkertijd houden deze mensen terwijl zij aan het werk zijn een oogje in het zeil. De buurt heeft in het verleden gepleit voor meer politie in de buurt. Dat verzoek is niet gehonoreerd, maar het korps en de opeenvolgende ministers van Justitie, inclusief de huidige bewindsman Quincy Girigorie (PAR) hebben steun toegezegd om de buurtwacht te realiseren.
In maart vorig jaar was een delegatie van Bándabou bij een vergadering in de Staten aanwezig om aandacht te vragen voor de problemen in de buurt. Ansela ‘Chela’ Ricardo uit Westpunt was een van de sprekers. ,,Het gaat nu beter in de wijk. Bewoners hebben appgroepjes gevormd om elkaar te waarschuwen bij onraad. Er zijn wegen waar verlichting is geplaatst. De buurt heeft schoonmaakacties georganiseerd om de zichtbaarheid in de wijk te vergroten. In de Statenvergadering hebben wij gevraagd om wat camera’s op Westpunt te plaatsen. Dat is nog niet gebeurd”, aldus Ricardo.
Ricardo gaat straks deel uitmaken van de buurtwacht. ,,Door omstandigheden heeft de vorming van de buurtwacht een tijd stilgelegen, maar wij hebben nu met Faneyt besproken om zo snel mogelijk lessen te krijgen zodat de buurtwacht de straat op kan. De ondernemers uit de buurt hebben toegezegd dat als het zo ver is zij willen helpen met de aankoop van twee kleine auto’s om in de buurt te patrouilleren.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.