Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Juana Kibbelaar, expert op onderwijsgebied, stelt dat taal in het onderwijs een belangrijke discussie is, maar dat het misschien belangrijker is te kijken naar wat de beste kansen biedt aan kinderen en jongeren.

taalonderwijsDit heeft zij tijdens de onlangs georganiseerde onderwijsconferentie over taal met als titel ‘Idioma: Transishon i transformashon’, naar voren gebracht. In een verslag van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) staat: ,,Volgens Kibbelaar moet het accent in eerste instantie niet op taal gelegd worden, maar eerder gekeken worden naar wat we willen dat kinderen en jongeren bereiken en wat de beschikbare faciliteiten zijn zodat kinderen en jongeren zich in een fijne sfeer en omgeving kunnen ontwikkelen. Een van de belangrijkste aspecten zijn de faciliteiten met betrekking tot lezen op een school. Lezen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van het vocabulaire en het verbreden van de horizon van kinderen. Wat is de taal, of zijn de talen op Curaçao die kinderen de beste perspectieven bieden, gezien de literaire collectie waarover Curaçao beschikt?”
De hele conferentie samenvattend stelt OWCS: ,,Tijdens de conferentie is naar voren gekomen dat het beheersen van verschillende talen (multi-lingualiteit) belangrijk is, maar dat daar ook een bewustwording over moet zijn. Verder is het belangrijk dat kinderen de moedertaal zo goed mogelijk kennen omdat dit de basis is voor het makkelijker aanleren van vreemde talen. Een tweede instructietaal is een realistische optie.”
Doel van de conferentie was voor het ministerie om meer informatie te krijgen over de taalpraktijk op scholen in het kader ook van de globalisering en internationalisering.
Er waren verschillende experts aanwezig zoals schoolbesturen, linguïsten, docenten, Fundashon Planifikashon di Idioma (FPI), Fundashon Material pa Skol (FMS) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
De voorzitter van de organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Unesco), tevens Onderwijsminister, Marilyn Alcalá-Wallé (PAR), bracht in haar presentatie naar voren dat het de moeite waard is te investeren in taalonderwijs met als uitgangspunt de moedertaal. ,,Daarmee kunnen andere talen beter geleerd worden en hoe meer talen iemand beheerst, hoe meer kansen hij of zij heeft.”
Directeur van de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO), Maghalie van der Bunt-George heeft ook het belang van moedertaal aangestipt waarna zij dieper is ingegaan op taalbeleid op schoolniveau.
Antropoloog Su Girigori benadrukte het belang van taal in een internationaliserende wereld vanuit antropologisch perspectief.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).