Wantrouwen binnen kredietcoöperatie met ruim 29.000 leden
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Binnen ambtenaren credit union ACU is tweespalt ontstaan tussen het bestuur van de algemene spaar- en kredietcoöperatie enerzijds en de Raad van Toezicht (RvT) anderzijds.

acu2De voltallige RvT, onder voorzitterschap van Mary-Ellen Ricardo, beklaagt zich erover dat er op dit moment van een effectief toezicht van de raad dan wel van de algemene ledenvergadering op het bestuur geen sprake is. ‘Het bestuur heeft vrij spel’ en ‘van enige checks and balances is geen sprake’.
Het jaarverslag 2017 van de Raad van Toezicht, in handen van deze krant, schetst geen fraai beeld van de kredietcoöperatie, die met ruim 29.000 actieve leden ‘de grootste is binnen het Koninkrijk’. Hoewel het 55-jarig bestaan op feestelijke wijze werd gevierd, is er intern veel mis bij ACU. Althans, volgens de RvT.
Het jaar is voorbijgegaan zonder een formeel in functie zijnde algemeen directeur; een jaar met talloze vergaderingen over het wijzigen en moderniseren van de statuten ‘zonder bevredigend resultaat’; een jaar waarin de coöperatie nog altijd geen nieuw hoofdkantoor heeft en waar leden in het oude gebouw uren in de rij moeten staan voor ze geholpen worden; een jaar waarin het aantal verstrekte leningen is gedaald; een jaar waarbinnen de verstrekte leningen grotendeels niet binnen de voorgeschreven behandeltermijn werden afgegeven; een jaar met een groot aantal ziektemeldingen van werknemers; en een jaar waarin de zogeheten ‘delinquency ratio’ volgens de raad ‘tot schrikbarende hoogte is gestegen’.
De RvT bestaat uit vijf leden. Ricardo werd in augustus 2017 voorzitter en volgens het rooster van aftreden blijft ze dat tot juni 2019. Haar expertisedomein is ‘juridische zaken’. De raad verwijt het bestuur niet of onvoldoende te beschikken over specifieke deskundigheid en noemt het afkeurenswaardig dat de ‘miljoenencoöperatie’ geen introductieprogramma kent waarbij bestuursleden leren over fundamentele financiële en juridisch aspecten. ,,Onbegrijpelijk, onverantwoordelijk en onacceptabel”, aldus het jaarverslag. Een organisatie van dit kaliber vergt van haar beleidsbepalers constante bijscholing en parate kennis om de belangen (lees: de financiële bijdragen in het kapitaal van ACU) van de leden te behartigen.
Mede daarom heeft de RvT in 2017 een coöperatieve studiereis georganiseerd naar Nederland, met ontmoetingen onder meer bij Univé en Rabobank, maar slechts drie van de statutaire leden hebben deelgenomen aan de cursus. Namelijk twee leden van de raad zelf en één lid van de Kredietcommissie, terwijl het bestuur niet één lid bereid heeft gevonden mee te doen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).