Regering Curaçao draagt 6 juni op aan Scientologyschip
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Op Curaçao wordt op 6 juni voortaan stilgestaan bij Scientology. De regering heeft deze dag namelijk uitgeroepen tot officiële Freewindsday, opgedragen aan het schip dat door de Scientologybeweging wordt ingezet en al dertig jaar de Curaçaose haven aandoet.

freewinds2De bekendmaking heeft veel losgemaakt op social media, waar met boosheid, maar vooral ongeloof wordt gereageerd op het besluit van de regering.
Op 6 juni 1988 voer de Freewinds voor het eerst de haven van Curaçao binnen. Sindsdien is Curaçao de thuishaven gebleven van SMV Freewinds en heeft het schip 865 keer de Curaçaose haven aangedaan. Om dat te ‘vieren’ is 6 juni uitgeroepen tot de officiële Freewindsday. Op social media wordt met ongeloof gereageerd op het nieuws. ,,Dat musici zich van de domme houden als ze daar optreden is tot daaraan toe. Maar jullie zijn de leiders van dit land: jullie moeten het goede voorbeeld geven, goed voorlichten, visionair en vooruitstrevend zijn, op een eiland dat aartsconservatief is. Laten zien inderdaad dat we meedoen in de wereld, aansluiten in plaats van isoleren”, zo schrijft een bezorgde burger. ,,Nou, daarin falen jullie, door deze volstrekt bizarre zet. Ik weet het wel: de doorsnee Curaçaoënaar trekt zijn schouders op omdat ie onwetend is, en misschien hebben jullie daar op gegokt. Maar internationaal sla je een modderfiguur, en het geeft mij te denken of jullie wel echt zo modern en visionair zijn als jullie pretenderen te zijn. Ik kan alleen maar hopen dat jullie tot inkeer komen, en je de volgende keer beter laten informeren.”
Een ander schrijft in reactie op bovengenoemde post: ,,Masha danki voor het opschrijven van wat in mijn hoofd geen formulering kreeg. Teleurstellend is een understatement. Dit is gewoon niet te begrijpen.” En weer een ander: ,,Ik sluit me hierbij volledig aan. Ik vind het diep, diep teleurstellend. Inkreibel, hopi hopi tristu.” En: ,,Bij deze bestaat juni voortaan uit 31 dagen en springt de kalender van 5 naar 7 juni. Geen Woorden Voor.”
In verschillende landen wordt Scientology als een sekte bestempeld. Met de jaren zijn verschillende oud-leden naar voren gekomen met stevige kritiek op de beweging en zijn ze uit de school geklapt over wanbeleid binnen de kerk. Er zijn talloze documentaires verschenen waarin duidelijk wordt dat leden zich blauw moeten betalen aan therapeutische cursussen en jaarlijkse contributies, maar ook dat ze te maken hebben met fysiek en mentaal geweld en in veel gevallen gedwongen worden met familieleden te breken die tegen de kerk zijn. Op Wikipedia wordt de volgende beschrijving gegeven: ,,De Scientology-filosofie gaat uit van de aanname dat het individu een onsterfelijke geest is, die een lichaam heeft en een verstand (wat binnen Scientology niet synoniem is met de hersenen) gebruikt om met het lichaam in de materiële wereld te verkeren. Scientology wordt in het algemeen in de media als controversieel beschouwd. Met de gelieerde organisaties stelt zij zich fel te weer tegen vrijwel alle aspecten van de hedendaagse psychiatrie, omdat zij deze als pseudowetenschap beschouwt.”
In een persverklaring stelt de Curaçaose regering: ,,Via het goededoelenprogramma Way to happiness wordt al jaren geïnvesteerd in de lokale economie, onderwijs en cultuur. Door fundraising en verschillende benefietconcerten op het cruiseschip wordt veel geld ingezameld voor ondersteuning van lokale goede doelen op Curaçao, van onder meer ngo’s. Vaak betreft het projecten voor jeugdigen of sporters. Ook is er assistentie gegeven bij het opleiden van mensen voor de zeevaart. In 2017, nadat orkaan Irma over Sint Maarten raasde, bood de ‘SMV Freewinds’ hulp aan de bewoners van het getroffen eiland door middelen, menskracht en financiële steun beschikbaar te stellen. Het schip heeft afgelopen dertig jaar met vrijwel dezelfde vaste bemanning gevaren. De bemanningsleden hebben de afgelopen jaren een positieve bijdrage kunnen leveren aan de landen die zij aandeden.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).