Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De punten die de Isla-bonden, overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) en PdVSA met elkaar hebben besproken, moeten in vervolgvergaderingen verder worden uitgewerkt.

kwartelDe recente besprekingen in Venezuela hebben nog geen spijkerhard akkoord opgeleverd.
Dat heeft directeur Roderick van Kwartel van overheids-nv RdK tegenover deze krant verklaard. In een vervolgvergadering die vóór 15 juni gepland staat, gaan partijen praten over de manier waarop zij invulling geven aan de onderwerpen die besproken zijn. ,,In de ontmoeting heb ik kort en zakelijk de aandachtspunten naar voren gebracht die voor RdK belangrijk zijn. Namelijk de levering van aardolie aan de Isla. RdK en de vele werknemers van de Isla, zien graag dat de eerste tanker met ruwe olie snel de haven van Curaçao binnenvaart. De tijd van mooie woorden en toezeggingen is voorbij, wij willen nu daden zien”, aldus Van Kwartel.
,,Een ander punt dat nog nader uitgewerkt moet worden, is het voorstel om via een derde partij de levering van aardolie aan de raffinaderij te garanderen en zo de exploitatie van de Isla veilig te stellen. Dit voorstel is gedaan met het oog op de uitdagingen waar PdVSA nu voor staat. PdVSA heeft positief op het voorstel gereageerd. Je kunt je voorstellen dat de Isla bijvoorbeeld van de derde partij een processing fee zou kunnen krijgen. Maar ook voor dit punt geldt dat er nog een lange weg is te gaan. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle betrokkenen en van een eventuele derde partij, moeten nog nader gespecificeerd worden”, aldus de RdK-directeur.
Het onderwerp van een derde partij voor de exploitatie van de Isla-raffinaderij is in de loop van de tijd vaker aan bod gekomen. Zo was er eerst sprake van een early step-in van de strategische partner voor het geval de Isla niet langer operationeel kon blijven. Premier Rhuggenaath verklaarde naar aanleiding van de beslaglegging door ConocoPhillips op de tegoeden van PdVSA, dat de regering rekening hield dat een derde partij de exploitatie tijdelijk zou moeten overnemen in het geval PdVSA dat niet langer zou kunnen. Er zouden zelfs twee mogelijke kandidaten hiervoor zijn. Overigens verklaarde de premier destijds ook dat de regering de voorkeur heeft voor een verdere samenwerking met PdVSA.
Van Kwartel heeft in de ontmoeting met Guillermo Blanco, adjunct-directeur van PdVSA, het ook gehad over de hoge toeslagen die het Venezolaanse bedrijf aan Curoil in rekening brengt. ,,Dat is iets waar Curoil en PdVSA onderling met elkaar over moeten praten om tot een oplossing te komen. Het punt is onder de aandacht gebracht omdat wij met de benadering een win-winsituatie voor beide partijen voor ogen hebben. Het gaat om de inkomsten en de exploitatie van de raffinaderij, en ook om aantrekkelijke tarieven voor Curoil. De verklaring van Olieminister Manuel Quevedo, tevens directeur van PdVSA, om de levering van olie aan Curaçao via Petrocaribe veilig te stellen, is niet van toepassing op Curoil. Die overheids-nv heeft een commerciële, zakelijke relatie met PdVSA en komt daardoor niet in aanmerking.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).