Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De vuurtoren bij Oostpunt, op het uiterste puntje van het privéterrein van de familie Maal, blijkt al enige tijd defect.

vuurtorenDit wordt tegenover het Antilliaans Dagblad bevestigd door de autoriteiten. Het vereiste bedrag voor herstel is relatief beperkt, maar de overheidsbegroting staat onder druk en biedt op dit moment weinig financiële ruimte.
Een vuurtoren is een toren die door lichtsignalen de schepen in het donker de weg helpt te wijzen. Elke vuurtoren heeft zijn eigen lichtkarakter. Het karakter is het aan-en uitschakelen van het licht (vroeger: vuur). Door die verschillende lichtkarakters kun de schippers zien welke vuurtoren het is en dus waar ze zijn.
Het feit dus dat de vuurtoren bij Oostpunt - eigenlijk betreft het een stalen lichtmast die destijds in principe tijdelijk was geplaatst - niet in bedrijf is, kan een risico met zich meebrengen voor het scheepvaartverkeer. Tegenwoordig varen echter de meeste schepen en zelfs kleinere boten met behulp van elektronische hulpmiddelen en zelfs gps (global positioning system).
Dat de vuurtoren op Oostpunt niet functioneert, werd al wel verscheidene malen gemeld door vissers die vaak niet beschikken over een navigatiesysteem en meestal op zicht varen. Havenmeester Marlon La Roche verwijst voor informatie naar andere instanties. Desgevraagd blijkt de kustwacht niet op de hoogte. De reddingsbrigade Citro, die met vrijwilligers werkt, weet er wel van. Ook de Maritieme Autoriteit Curaçao (MAC) is al enige tijd geïnformeerd.
Naar verluidt doofde het licht al in maart. Voorheen was er ook wel eens sprake van vandalisme, maar nu lijkt het te gaan om slijtage mede door de ruwe omstandigheden ter plekke met veel zout in de lucht.
Reparatie kost niet zo heel erg veel, krijgt deze krant te horen, maar er is geen geld op de betreffende begrotingspost. De verantwoordelijke instanties zijn bezig met het ministerie van Financiën om de benodigde middelen alsnog te verkrijgen. De verwachting is dat dit nu wel snel moet rondkomen.
Zonder maanlicht kan het ’s nachts aardedonker zijn op het water. Oostpunt is lager gelegen land met weinig heuvellandschap en daardoor minder goed zichtbaar. De zee rond Oostpunt, ook wel ‘Kabes’ genoemd, is doorgaans zeer ruw. Boten kunnen daardoor snel op de klippen lopen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).