Oud-premier Ben Whiteman (PS) neemt het op voor oud-MDPT-voorzitter
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Werner Wiels, voormalig voorzitter van het MDPT doorbrak gisteren in een persconferentie de stilte over zijn deelname aan het team belast met het moderniseringsproject van de Isla-raffinaderij.

wernerwielsVolgens Wiels is er een heksenjacht tegen hem gaande. Het beeld dat hij als voorzitter solo optrad, niet meewerkte om informatie over het team aan zijn opvolger en anderen te geven en informatie achterhield, wordt door hem omschreven als ‘laster, kwaadaardig kwaad, leugens en gefabriceerde verhalen’.
Premier Eugene Rhuggenaath (PAR) is nog voordat hij aantrad en op verzoek van Wiels, die toen nog voorzitter was van het MDPT, ingelicht over de stand van zaken bij het team, zo stelt Wiels. De voormalige premiers Ben Whiteman (PS), Hensley Koeiman (MAN) en Gilmar Pisas (MFK) zijn ook ingelicht over de gang van zaken.
Op de beschuldiging dat hij als voorzitter niet de informatie had overgedragen stelde Wiels dat KPMG alle digitale informatie over het MDPT heeft opgeslagen. Afgezien daarvan was er bij het MDPT een server met kopieën van alle bestanden, en zijn alle documenten na zijn aftreden overhandigd, aldus Wiels, die verklaarde dat hij veel bestanden die hij al had overhandigd, ook aan de rechter heeft gegeven. Daarbij zouden ook opnames van presentaties van hem en het MDPT zijn opgenomen.
Volgens de ex-voorzitter hadden de media niet het lef om fouten in hun berichtgeving over hem te corrigeren. Zo vermeldde het deelrapport van de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) dat hij zijn medewerking niet had verleend aan het onderzoek. ,,Dat rapport was alleen aan Rhuggenaath gegeven en is door mensen om hem heen naar de media gelekt. Het is niet gezegd dat de premier het rapport lekte, maar er is wel gelekt”, zo stelde Wiels. ,,In het definitieve rapport dat Soab daarna opstelde, ontbrak de mededeling dat ik niet zou hebben meegewerkt, maar de media pakte dit niet op.” Wiels benadrukte dat in tegenstelling tot het beeld dat hij tijdens zijn voorzitterschap 16,8 miljoen verbraste zonder rekenschap af te leggen, Deloitte de jaarverslagen van het MDPT over 2014, 2015 en 2016 opstelde en dat deze jaarverslagen een goedkeurende verklaring hebben meegekregen. ,,Het zijn echte accountantsrapporten. Dit in tegenstelling tot de zogeheten nulmeting van Soab”, aldus de spreker.
Voormalig premier Bernard ‘Ben’ Whiteman (PS) was ook bij de persconferentie aanwezig en liet weten ‘met pijn geconstateerd te hebben dat er een campagne gaande was om karaktermoord op Wiels te plegen’. Whiteman benadrukte dat hij als premier verantwoordelijk was en dat het MDPT zijn instructies heeft opgevolgd. Hij stond ook stil bij zijn mislukte pogingen om met Venezuela een deal te sluiten over de toekomst van de Isla-raffinaderij en de uiteindelijke keus voor GZE als strategische partner.
Met het vonnis van afgelopen vrijdag - waarmee Wiels is opgedragen binnen 4 weken informatie over het MDPT beschikbaar te stellen - is een doos van Pandora geopend, zo betoogt Wiels. ,,Als men vindt dat een lid van een commissie die door de overheid is ingesteld geen informatie wil geven, dan is met het vonnis van vorige week de weg nu geopend om een inval bij die persoon te houden. De inval thuis bij Wiels, was in zijn ogen barbaars. Men heeft zelfs in de slaapkamer gekeken waar mijn zieke vrouw op bed lag. Dat gebeurde uit angst dat ik zou proberen om daar documenten te vernietigen”, aldus Wiels. Volgens hem geldt het optreden van het invalteam als bewijs hoe ‘zorgvuldig’ de Europese Nederlanders te werk gaan. Wiels kondigde gisteren aan in beroep te zullen treden tegen het vonnis.
Alles wijst er volgens Wiels op dat hij de gebeten hond is. Hij hekelde het feit dat er alleen bij hem thuis een inval is gehouden en niet bij de andere leden van het MDPT. ,,Misschien was dat niet gebeurd omdat een paar van hen joods zijn”, aldus de ex-voorzitter.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).