Pensioensector: Lei pa un ...
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De pensioensector die volgens de SER om advies gevraagd is bij het wetsvoorstel over een verplicht basispensioen, geeft aan dat een minimumpremie van 6 procent (3 procent te betalen door de werknemer en 3 procent door de werkgever) een prikkel kan zijn voor werkgevers om bij al bestaande pensioenregelingen de premie ook te verlagen tot 6 procent.

 

serlogo

,,Dit risico bestaat zeker in een stagnerende economie waarin de werknemer geen sterke onderhandelingspositie heeft”, zo wordt aangevoerd door de sector. Daar wordt verder bij uitgelegd dat een minimumpremie van 6 procent erg laag is ten opzichte van de vuistregel dat minimaal 15 procent van het salaris nodig is voor een goede pensioenopbouw. Dit neemt overigens niet weg dat de pensioensector wel vindt dat er op z’n minst een start gemaakt moet worden met het verplicht stellen van een aanvullend pensioen om de druk op de algemene ouderdomsvoorziening (AOV) te verlagen en het pensioenstelsel als geheel gezonder te maken. De SER stelt dan ook een gefaseerde invoering voor, wat kan leiden tot acceptatie van het nieuwe systeem en de premieverplichting. Een informatiecampagne vanuit de overheid is onontbeerlijk. De SER stelt dat daarnaast een stimuleringsbeleid gevoerd kan worden om een hoger premiepercentage te bevorderen, bijvoorbeeld door er een gunstige belastingregeling tegenover te stellen.
Om het advies op te stellen heeft de SER input ontvangen van pensioendeskundigen van het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC), de Sociale Verzekeringsbank Curaçao (SVB), Ennia, de Curaçao Bonaire Insurance Association (CBIA) en SER Nederland.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).