Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Werner Wiels moet binnen vier weken tijd alle gegevens die betrekking hebben op het moderniseringsproject van de raffinaderij en het Multidisciplinair Projectteam (MDPT) aan het Land en Refineria di Kòrsou (RdK) overdragen. Zo heeft het Gerecht in Eerste Aanleg gisteren in kort geding gevonnist.

Werner WielsOp 16 maart 2018 heeft het Land na daartoe verkregen rechterlijk verlof conservatoir beslag gelegd op papieren en digitale bescheiden van Wiels. Het beslag ziet enkel op gegevens met betrekking tot het raffinaderijproject en het MDPT. In het kader van die beslaglegging zijn door de deurwaarder kopieën gemaakt van alle gegevens op een aantal bij Wiels aangetroffen digitale gegevensdragers. De gekopieerde gegevens berusten nu onder deurwaarder Ramazan.

Het Land en RdK hebben een zaak aangespannen tegen de voormalige voorzitter van het MDPT om deze gegevens af te dwingen en zo ‘over een juist en volledig beeld van de werkzaamheden van het MDPT en de gang van zaken ten aanzien van GZE en andere geïnteresseerde partijen te beschikken’.

Het Land en RdK - de eisers in deze zaak – hebben, met verwijzing naar onder andere het Soab-rapport naar de handelswijze van het voormalige MDPT en een verklaring van de opvolgend MDPT-voorzitter Clift Christiaan, gesteld dat Wiels in gebreke is gebleven bij het afleggen van verantwoording en het verstrekken van informatie. Eén van de voorbeelden die hierbij wordt gegeven, is de longlist van 23 bedrijven die interesse zouden hebben in de huur van de raffinaderij. Uit interviews met MDPT-consultants zou zijn gebleken dat Wiels als enige over de documentatie met betrekking tot deze geïnteresseerden beschikt. Het Soab heeft tijdens zijn onderzoek hier ook niets over aangetroffen.

Van zwaarwegend belang bij de beoordeling over de afgifte van de gegevens is dat het MDPT circa 16,8 miljoen gulden aan (indirect) gemeenschapsgeld heeft besteed, aldus het Gerecht. ,,Zoals ook neergelegd in het Landsbesluit waarbij het MDPT werd ingesteld, is het MDPT gehouden tot verslaglegging en verantwoording”, aldus de rechter, die verder stelt dat het voor het Land en RdK van groot belang is dat zij beschikken over een volledig beeld van de werkzaamheden van het MDPT.
Of en in hoeverre Wiels daadwerkelijk beschikt over relevante MDPT-gegevens die nog niet ter beschikking van het Land en RdK staan, kan pas worden vastgesteld na selectie en afgifte van de beslagen bescheiden, zo stelt het Gerecht. Gelet op het belang van het Land en het feit dat het tot nu toe heeft geschort aan een soepele overdracht, moet worden gesteld dat eisers een rechtmatig belang hebben bij de gevorderde afgifte en dat de belangen van de eisers - het Land en RdK - daarbij zwaarder dienen te wegen dan de belangen van Wiels, aldus de rechter.

,,Zoals ook neergelegd in het Landsbesluit waarbij het MDPT werd ingesteld, is het MDPT gehouden tot verslaglegging en verantwoording”, aldus de rechter, die verder stelt dat het voor het Land en RdK van groot belang is dat zij beschikken over een volledig beeld van de werkzaamheden van het MDPT.

Of en in hoeverre Wiels daadwerkelijk beschikt over relevante MDPT-gegevens die nog niet ter beschikking van het Land en RdK staan, kan pas worden vastgesteld na selectie en afgifte van de beslagen bescheiden, zo stelt het Gerecht. Gelet op het belang van het Land en het feit dat het tot nu toe heeft geschort aan een soepele overdracht, moet worden gesteld dat eisers een rechtmatig belang hebben bij de gevorderde afgifte en dat de belangen van de eisers - het Land en RdK - daarbij zwaarder dienen te wegen dan de belangen van Wiels, aldus de rechter.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).