Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het kabinet hoopt dat de regering samen met de bonden kan werken aan de overgangsfase bij Feffik. De rechtspersoon Feffik verdwijnt, het gebouw is van de overheid en zal nog gebruikt worden voor de vorming van vakmensen.

Regering transitie Feffik RhuggenaathHet besluit om de rechtspersoon op te heffen, is gevallen, de aandacht moet nu op de transitie gericht zijn en niet op het terugdraaien van het besluit voor de opheffing van de rechtspersoon.
Dat heeft premier Eugene Rhuggenaath (PAR) gistermiddag in een op het laatste moment ingelaste ontmoeting met de pers verklaard. De regering vertrouwt erop dat het kabinet en de bonden elkaar vinden in de manier waarop zaken worden afgewikkeld voordat de rechtspersoon ophoudt te bestaan en er daarna een nieuw opleidingsinstituut wordt opgericht. Het kabinet heeft plannen om op een verantwoorde manier met het personeel van Feffik om te gaan. Opvallend was dat de premier het niet had over het ontslag van het personeel van het instituut, terwijl dat wel de bedoeling is.

De minister-president verklaarde begrip te hebben dat de bonden een jaar de tijd willen nemen om te komen tot een nieuwe structuur. ,,Wij moeten elkaar kunnen vinden in de manier waarop de transitie verloopt”, aldus de premier. Rhuggenaath heeft voor vanmorgen 10.00 uur een overleg met de vakcentrales SGTK en SSK over de situatie bij het opleidingsinstituut. Ook onderwijsminister Marilyn Alcalá-Wallé zal hierbij zijn. Edward St Jacobs van SSK verklaarde gisteren dat de centrales met de premier willen praten over de mogelijkheid om Feffik nog een jaar open te houden en dat jaar te benutten om een nieuwe structuur op te zetten. St Jacobs wilde niet vertellen wat het tweede agendapunt is. De vakbonden verklaarden gisteren nog dat als de regering niet openstaat voor oplossingen, er vervolgacties komen. De afgelopen dagen hebben de bonden gesproken over de kans op een algehele staking op maandag. De acties zijn gisteren met het oog op het overleg van vanmorgen tijdelijk opgeschort.

Premier Rhugenaath benadrukte tijdens de persconferentie dat de regering hoopt dat de rust terugkeert. Het kabinet signaleert sinds het nieuws over Feffik in de publiciteit is gekomen, dat er veel spanning en onrust is in de samenleving. De communicatie vanuit de regering was niet naar behoren, aldus de premier.

Het nieuws over Feffik is bekend geworden voordat de regering met alle stakeholders daarover contact heeft gehad, aldus de premier. Het heeft voor veel onrust gezorgd. De regering heeft sindsdien contact gezocht met alle stakeholders om hen te verzekeren dat de opleiding van de huidige leerlingen van Feffik gegarandeerd wordt.

Het onderhoud met Rhuggenaath is door de vakcentrales aangevraagd nadat zij door actievoerende leerlingen zijn benaderd om een oplossing te vinden voor de problemen rondom Feffik. De centrales steunen het personeel en de leerlingen van Feffik, maar waken ervoor de indruk te wekken alsof zij de leerlingen aansturen, aldus een verklaring van de centrales.

De actievoerende studenten hebben gisteren in de ochtend de toegang tot het instituut geblokkeerd door een auto voor de poort te parkeren. De politie was met een takelwagen naar het instituut gekomen om de auto weg te halen. De wagen is niet weggesleept omdat het niet op de openbare weg stond.

Een paar leerlingen hebben in de nacht van woensdag op donderdag bij het instituut gebivakkeerd. Zij hebben in de ochtend eten en drinken gekregen van personen die hun steunen.

De oproep van onderwijsvakbond Sitek aan docenten om gisteren te staken, heeft weinig gehoor gevonden. Bij het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) waren er circa 30 stakende leerkrachten, aldus directeur Lisette van Lamoen-Garmers. De directeur verklaarde dat er opvallend minder kinderen op scholen waren omdat ouders met het oog op acties hun kinderen thuis hebben gelaten. Bij de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) heeft niemand gestaakt. De Dienst Openbare Scholen (DOS) kon het aantal stakende docenten nog niet bekendmaken.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).