Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad/Den Haag - De vluchtelingenstroom uit Venezuela naar Curaçao, Aruba en Bonaire is wel degelijk een dreiging. Dat erkent staatssecretaris Raymond Knops (CDA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

venezolanenNaar aanleiding van zorgen geuit door de Tweede Kamer over de situatie in Venezuela en de gevolgen voor de eilanden, vond gisteren een algemeen overleg plaats tussen leden van de Kamer, Knops en minister Stef Blok (VVD) van Buitenlandse Zaken. Tijdens dit overleg presenteerde Knops gisteren cijfers van het aantal illegalen dat de afgelopen jaren bij de Benedenwindse Eilanden is opgepakt. De kustwacht heeft dit jaar tot nu toe 91 illegalen bij de ABC-eilanden opgepakt. Vorig jaar waren dat er over het hele jaar 326 en in 2016 lag het aantal op 21, aldus Knops, die meldde dat in het regeerakkoord is afgesproken dat de kustwacht structureel 10 miljoen extra wordt gegeven.
Het precieze aantal illegalen dat op Aruba, Bonaire en Curaçao verblijft, blijft vooralsnog onbekend; er zijn volgens Knops alleen schattingen. ,,Wij kunnen op basis van informatie die we nu hebben niet zeggen dat er sprake is van een enorme stijging”, aldus de staatssecretaris, die zich baseert op mensen die zonder de nodige documenten zijn aangehouden. In deze aantallen zit volgens hem nauwelijks een verschil tussen vóór het begin van de economische crisis in het Zuid-Amerikaanse land en nu.
Hoewel er geen sprake is van een dramatische stijging over de jaren heen en de staatssecretaris zegt geen massale toestroom uit Venezuela te zien, beseft hij dat de eilanden slechts enkele tientallen kilometers verwijderd zijn van de kust van Venezuela en dat een massale toeloop van vluchtelingen ‘potentieel ontwrichtend’ is. ,,Het kabinet zet in opvang op de buurlanden in”, aldus Knops, die stelt te willen voorkomen dat vluchtelingen een ‘hachelijke zeetocht’ naar de Benedenwindse Eilanden gaan maken en dan toch direct weer worden teruggestuurd.
Blok noemde de situatie in Venezuela gisteren ‘dramatisch’. ,,Terwijl het in potentie een enorm welvarend en gelukkig land zou kunnen zijn”, aldus Blok, die eerder liet weten de uitslag van de verkiezingen van 20 mei waarbij president Nicolás Maduro werd herkozen, niet te erkennen.
Net als Curaçao en de overige eilanden verschillende malen eerder hebben gezegd, gaf de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties gisteren ook aan dat de eilanden niet zijn toegerust om grote aantallen vluchtelingen op te vangen. Lesly Fer, de landelijke rampencoördinator van Curaçao, benadrukte eerder in gesprek met deze krant dat de eilanden geen opnamecapaciteit hebben. ,,Wij kunnen eenvoudigweg geen grote aantallen Venezolanen opnemen zonder dat onze economie in gevaar komt en dit ten koste gaat van de gemeenschap. Het huidige beleid om mensen uit Venezuela na aankomst op Curaçao direct terug te sturen blijft van kracht.”
Knops en minister Blok zegden de Tweede Kamer toe om hulpverzoeken van Aruba en Curaçao te honoreren. Curaçao vroeg en kreeg al eerder steun, aldus Blok. ,,Als er om hulp wordt gevraagd, moeten we die ook bieden”, zo stelde Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma (D66).


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).