Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Na 3 mei is er geen enkele Venezolaanse olietanker meer in de buurt van Curaçaose havens geweest, laat staan dat ze hebben aangemeerd.

Stil in de havenDat laat Curaçao Ports Authority (CPA) desgevraagd weten. Het Antilliaans Dagblad zocht contact met het havenbedrijf omdat het qua tankerverkeer uiterst stil is in het Schottegat en ook bij Bullenbaai.

Op donderdag 3 mei werden de eerste beslagleggingen door het Amerikaanse olieconcern ConocoPhillips (CP) op staatsoliemaatschappij Petróleos de Venezuela (PdVSA) toegestaan door de beslagrechters op Aruba (voor wat betreft Citgo Aruba Refining) en Sint Maarten (NuStar Terminal op Sint Eustatius). De volgende dag, op vrijdag 4 mei, gevolgd door het verlenen van verlof voor het leggen van conservatoir beslag onder derden, op goederen, aandelen en olievoorraden door het gerecht op Bonaire (Bopec) en hetzelfde op Curaçao (Refineria Isla Curazao). Tegelijkertijd was er gerechtelijke toestemming om beslag te leggen op de lading olie van een hele reeks schepen die binnenkort zouden aanmeren in de havens of zich binnen de directe omgeving bevonden. De beslagen zijn voor een totaalbedrag van bijna 2,6 miljard dollar.

Het nieuws over de beslagleggingen kwam pas in het weekeinde van 6 en 7 mei naar buiten, maar waarschijnlijk was al wel door deurwaarders begonnen met het uitvoeren van de beslagen en zijn de Venezolaanse tankers vroegtijdig vertrokken.

Het is stil in de haven van Curaçao. Nóg stiller dan vorig jaar, want 2017 was volgens CPA ook al beduidend rustiger dan de voorgaande jaren. De cijfers spreken boekdelen. In mei 2018 kwamen tot nu toe voor de Isla-raffinaderij slechts 9 tankers binnen tegen nog 36 in dezelfde maand vorig jaar. De eveneens door PdVSA geëxploiteerde olieterminal Bullenbaai registreerde niet meer dan 4 schepen vergeleken met 17 in mei 2017. Daarmee is mei 2018 nog geen kwart van mei een jaar geleden. Wat er aan tankers aanmeert zijn geen Venezolaanse schepen.

De havenautoriteiten hebben op verzoek van deze krant ook de voorgaande maanden op een rijtje gezet en dan blijkt dat in alle opzichten het olieverkeer fors minder is geworden. Was januari 2017 nog goed voor 45 olieschepen voor de Isla, afgelopen januari waren dat er niet meer dan 15. Twee derde minder dus. Hetzelfde beeld in Bullenbaai, dat door PdVSA wordt gebruikt voor olieopslag, overslag en de laatste jaren vooral voor het mengen van de zeer ruwe Venezolaanse olie met een hoog zwavelgehalte met lichter olie uit Afrika of Amerika. Het tankerverkeer zit met 145 in de eerste vijf maanden op circa 50 procent van dezelfde periode vorig jaar toen er 277 werden geteld. In de maand mei is in verband met de beslagen de terugval nog veel drastischer: 75 procent.

Minder tankers betekent ook minder werk voor loodsen (Curaçao Pilots Organization, CPO) en voor sleepbootdiensten (Kompania di Tou Kòrsou, KTK). Beide vallen onder overheids-nv CPA. Maar het houdt ook in dat de toevoer aan de Isla-raffinaderij droogvalt en het lijkt niet anders dan dat dit vroeg of laat van invloed is op de productie.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.