Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Ennia-eigenaar Hushang Ansary heeft verzuimd de Centrale Bank CBCS vooraf formeel goedkeuring te vragen voor de aanstellingen van oud-minister Richard Gibson en bankier Percival Virginia in de directie van de verzekeringsmaatschappij, terwijl benoeming ‘niet zonder voorafgaande toestemming van de Centrale Bank’ kan.

EnniaDat kan worden opgemaakt uit een persbericht dat de CBCS gisteren heeft uitgestuurd nadat onder meer het Antilliaans Dagblad maandag een reeks vragen had gesteld aan de Centrale Bank over de nieuwe situatie in de Ennia-top.
,,De Centrale Bank heeft kennisgenomen van berichten in de media over bestuurswisselingen bij een onder haar toezicht staande verzekeraar”, zo begint het persbericht. De CBCS formuleert het verder voorzichtig, namelijk dat de Centrale Bank, op grond van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (Ltv) zoals gewijzigd bij de Landsverordening harmonisatie en actualisering toezichtlandsverordeningen Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, ‘toezichtbevoegdheid op verzekeraars heeft’.
,,Bij bestuurswisselingen bij onder toezicht staande instellingen geldt conform artikel 32 van de Ltv dat personen die het dagelijks beleid van een verzekeraar (mede)bepalen, niet kunnen worden benoemd zonder voorafgaande toestemming van de Centrale Bank.” De CBCS zegt dus niet met zo veel woorden dat de aanstellingen plaatsvonden zonder toestemming, maar het lijkt de meest voor de hand liggende conclusie dat goedkeuring vooralsnog ontbreekt.
Vooral omdat de CBCS vervolgens uitleg geeft waar de toestemming van de Centrale Bank onder andere van afhankelijk is; en dat betreft een heel traject dat eerst doorlopen dient te worden. Toestemming is namelijk afhankelijk van de uitkomsten van de deskundigheids- en betrouwbaarheidstoetsing die door de CBCS wordt uitgevoerd bij te benoemen (mede-)beleidsbepalers van onder toezicht staande instellingen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).