Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De Raad van Ministers (RvM) heeft op voordracht van minister Steven Martina (MAN) van Economische Ontwikkeling een werkgroep ingesteld die zich moet buigen over de duurzame ontwikkeling van het terrein en de wateren van Zakitó.


ZakitóDat is het gebied langs de zuidkust tussen Mundo Nobo, waar de oude energiecentrale van Aqualectra wordt ontmanteld, en Piscadera, waar al verschillende hotels en het WTC zijn gevestigd. Bij landsbesluit van 7 mei is deze werkgroep officieel geïnstalleerd. Martina wil in het genoemde gebied activiteiten initiëren gericht op een duurzame economische en toeristische ontwikkeling. Dit moet aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen, zo staat opgenomen in het landsbesluit dat door de gouverneur is getekend.

Dit initiatief van de bewindsman moet ‘als katalysator dienen’ van versnelde economische ontwikkeling en zou kunnen leiden tot het aanbieden van meer toeristische producten en diensten, waaronder hotelketens voor toeristische accommodaties en attracties. Het is bekend dat Lionstone van de familie Lowenstein - die op Curaçao al drie resorts bezit - interesse heeft.
De Werkgroep Ontwikkeling Zakitó heeft als hoofdtaak de regering, en minister Martina in het bijzonder, te adviseren over de ontwikkeling van het gebied en de wateren van Zakitó en is verder belast met het coördineren en begeleiden van het traject om te komen tot een duurzaam ontwikkelingsplan.

Een ministeriële stuurgroep, bestaande uit minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid, Milieu en Natuur; Zita Jesus-Leito (PAR) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning en Martina van Economische Ontwikkeling zal toezicht houden op de werkzaamheden van de werkgroep. Laatstgenoemde moet maandelijks over de voortgang van haar werkzaamheden rapporteren aan de ministeriële stuurgroep.

Binnen twee maanden na instelling zal de werkgroep een politiek-bestuurlijk visiedocument voorleggen aan de ministeriële stuurgroep, die deze vervolgens aan de ministerraad zal voorleggen. Dit document moet in ieder geval de beschrijving van het meest optimale, gezamenlijk gedragen scenario voor de verdere ontwikkeling van het land bevatten; alsook de beschrijving op hoofdlijnen van korte- en middenlangetermijnacties ter realisering van de beschreven scenario; en een globale oriëntatie op mogelijke lokale bereidheid tot financiering van het beschreven scenario. Na accordering van het politiek-bestuurlijk visiedocument moet de werkgroep binnen vier maanden een duurzaam ontwikkelingsplan voor Zakitó opleveren, waarin de ontwikkeling van het gebied voor de periode van 2018 tot 2025 is verwerkt, evenals een implementatiestrategie voor de korte en lange termijn; en een financieringsplan.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).