Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het opleidingsinstituut Feffik wordt opgeheven, maar blijft in het schooljaar 2018-2019 nog bestaan. Zo heeft minister Marilyn Alcalá-Wallé (PAR) van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport tegenover deze krant verklaard.

Feffik,,Het is al lange tijd bekend dat het instituut door de financiële problemen niet levensvatbaar is. Vorige maand heeft het APC wederom beslag laten leggen op het instituut en heeft de regering moeten bijspringen”, aldus de bewindsvrouw.

De subsidie voor het instituut wordt geleidelijk afgebouwd. ,,Het instituut verzorgde regulier onderwijs terwijl het daarvoor geen wettelijke basis had. De kortlopende cursussen die Feffik aanbood worden in de toekomst elders verzorgd. Zo is het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) al een tijd bezig met het aanbieden van kortlopende cursussen. Ik wil benadrukken dat wij ervoor zullen zorgen dat de huidige cursisten hun opleiding kunnen afronden.”
Het personeel en de leerlingen worden nog door de Raad van Commissarissen ingelicht over de veranderingen die op stapel staan. De minister verklaarde niet te weten hoeveel personeelsleden door de sluiting worden getroffen, de RvC heeft de informatie daarover.

Onderwijsvakbond Sitek verklaarde bij monde van voorzitter Darius ‘Lio’ Plantijn boos te zijn op de bewindsvrouw. Volgens Plantijn had de vakbond met de regering afgesproken dat de reorganisatie zou worden aangehouden. Het besluit voor sluiting is genomen zonder dat de vakbond conform de gemaakte afspraken daarover iets te zeggen had, aldus de voorzitter. Plantijn verklaarde via een lek te hebben begrepen dat het besluit voor sluiting begin mei door de ministerraad was genomen.

Minister Alcalá-Wallé en minister Hensley Koeiman (MAN) van SOAW geven vandaag een persconferentie over de situatie bij Feffik.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).