Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - In een brief aan de Staten en de Raad van Ministers trekt Platform Dierenwelzijn aan de bel over de aangekondigde bouw van een hippodroom.

Hippodroom DEZE,,Als platform dat zich inzet voor het welzijn van dieren op Curaçao willen wij een dringend beroep op u doen om eisen te stellen aan het welzijn van de paarden en deze renbaan.”

Ook Platform Dierenwelzijn Curaçao - waarin verschillende instanties die zich bezighouden met het welzijn van dieren op het eiland zijn samengevoegd - heeft kennisgenomen van het voornemen voor de constructie van een grootschalige paardenrenbaan met 300 stallen in Brievengat. Dat moet en kán volgens het platform echter niet gebeuren zonder dat er keiharde eisen van toezicht en regulering worden opgelegd.

,,Curaçao heeft in het verleden tweemaal een paardenrenbaan gehad. Op beide banen was sprake van hardhandige en onkundige training van paarden, ongecontroleerd dopinggebruik en systematische overbelasting van paarden zonder oog voor hun mentale en fysieke grenzen”, zo schrijft het platform in de brief aan de Staten en de Raad van Ministers. ,,Bovendien hebben zich na het sluiten van beide renbanen stuitende gevallen van verwaarlozing voorgedaan, waarbij paarden aan hun lot werden overgelaten en verhongerden. Naar wij hebben begrepen is de Gaming Control Board belast met het ontwerpen van een landsverordening waarin het toezicht op wedden op paardenrennen wordt gereguleerd, waaronder de correcte controle op dopinggebruik. Daarmee zou in ieder geval illegale doping tot het verleden moeten behoren. Er zijn echter vele andere aspecten van paardenwelzijn in het geding die naar onze mening regulering en toezicht vereisen.”

Het platform doelt hierbij in het bijzonder op adequate stalling en voldoende vrije bewegingsruimte voor de paarden; acceptabele trainingsmethoden en gebruik van trainingshulpmiddelen; gezondheidseisen aan de paarden ter voorkoming van mentale en fysieke overbelasting; beroepseisen, bekwaamheidstesten en toelating trainers conform de standaard van The Jockey Club. ,,De regulering van en het toezicht op deze zaken kan niet worden overgelaten aan de uitbaters van de hippodroom, maar behoeft actieve overheidsbemoeienis. Dit is van eminent belang, temeer daar er gestreefd wordt naar internationale aandacht vanuit duizenden goklocaties, waarmee negatieve ontwikkelingen op de renbaan direct gevolg zullen hebben voor het imago van Curaçao.”

In een reactie op de brief van het Platform Dierenwelzijn Curaçao stellen Michael Monte - die namens Coral Games is belast met de uitvoering van het project - en Stanley Ignacio - eveneens betrokken bij het project - tegenover de Extra dat het platform uit haar nek kletst. Volgens het tweetal zal de paardenrenbaan volledig voldoen aan de gestelde regels en eisen en waren er in het verleden inderdaad paardenraces, maar is nooit doping of mishandeling van de dieren geconstateerd.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).