Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Hushang Ansary (91), via zijn Parman Capital Group eigenaar van verzekeringsbedrijf Ennia en het bankbedrijf Banco di Caribe, maakt tevens deel uit van de Raad van Commissarissen (RvC) van Ennia.

enniaDe RvC is het toezichthoudend orgaan van de vennootschap. De RvC houdt toezicht op de Raad van Bestuur (RvB), ofwel de directie. De wisseling van de wacht binnen de directie van Ennia afgelopen donderdag(avond) kwam voor velen intern en zeker ook extern onverwacht. Het Antilliaans Dagblad is in afwachting van antwoorden op vragen aan de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), die goedkeuring moet geven aan de nieuwe directieleden.
De hoogste medewerker, ceo en president-directeur Ralph Palm, maakt plaats voor de nieuwe topbaas Richard Gibson, terwijl Palm overigens wel aanblijft als adviseur en tevens commissaris wordt. Dus belast met een toezichthoudende taak.
De omvangrijke Ennia Groep bestaat uit diverse vennootschappen. Naast de holding zijn er verschillende werkmaatschappijen. Hoewel het handelsregister bij de Kamer van Koophandel (KvK) nog bijgewerkt moet worden wat betreft de nieuwe directeuren (naast Gibson is ook bankier Percival Virginia directeur van de verzekeringsmaatschappij geworden), zijn volgens secretaris van de board Roy Beaujon de namen van de commissarissen gelijk gebleven en conform het KvK-uittreksel.
,,De huidige RvC van de holding is zoals het register bij de Kamer van Koophandel vermeldt”, aldus Beaujon desgevraagd. De toezichthouders bij Ennia Caribe Holding, opgericht in 1993, zijn - naast de Iranees-Amerikaanse eigenaar Ansary - Frank Carlucci, James Crystal, John Macomber en Ansary’s dochter Nina Ansary (51). Dat is de ‘Amerikaanse tak’ van de RvC. De lokale tak van de Ennia-holding wordt gevormd door financieel expert Clark Gomes Casseres en oud-Hofpresident en voormalig gouverneur Jaime Saleh. Frederik Royston ‘Roy’ Beaujon zelf is procuratiehouder bij de holding.
Al enige tijd is er, onder andere van de Centrale Banken en de media, extra aandacht voor Ennia. Zowel de Centrale Bank CBCS, die op Curaçao toezicht houdt op de bedrijfsvoering van Ennia op grond van de hier geldende Landsverordening toezicht en verzekeringsbedrijf (LTV), als De Nederlandsche Bank (DNB) - die toezicht houdt op de BES-eilanden - hebben in 2015 solvabiliteitsproblemen vastgesteld, die noopten tot ingrijpen. Kern van die problemen was/is dat het grootste deel van de activa op de balansen van Ennia bestond/bestaat uit leningen en rekening-courantverhoudingen binnen de groep (zogeheten ‘intragroepsposities’), waarmee een onacceptabel hoog risico zou zijn gemoeid.
Intussen verkocht Ennia Caribe Holding de activa en zaken van het Ennia-filiaal op Bonaire aan Vidanova Pensioenfonds. Dat was in oktober 2017. Eerder dat jaar verklaarde de nu ex-directeur Palm dat de maatschappij - actief met een schadeverzekeringsbedrijf, een levensverzekeringsbedrijf en ziektekostenverzekering - ‘in zeer nauw contact met de CBCS’ bezig te zijn om de beleggingsstructuur van Ennia aan te passen.
,,Onlangs hebben we een eerste aanzet gedaan door onze belegging in Stuart & Stevenson (S&S) te verkopen. Dat levert een cashpositie van meer dan 510 miljoen gulden op”, verklaarde Palm bij de gelijktijdige publicatie van de jaarcijfers 2015 en 2016 in juli vorig jaar. Die verkoop was nodig om de solvabiliteitspositie te verbeteren. De S&S-belegging was aan een andere deelneming van Ansary verkocht. Of de cashmiddelen gestort zijn en ook op de Ennia-balans staan, wordt duidelijk bij de presentatie van de jaarcijfers 2017 wat uiterlijk eind juni dient te gebeuren.
Naast de holding bestaat de Ennia Group uit verscheidene werkmaatschappijen. Zoals Ennia Caribe Leven met onder meer Reinald ‘Reintje’ Curiel als directeur en registeraccountant Cornelis ‘Cees’ Rokx als commissaris. Aldus het handelsregister. Bij Ennia Caribe Schade en Ennia Caribe Zorg is dat net zo.
Het vrijdag uitgestuurde persbericht maakt ook melding van EC Investments, opgericht in 2006. Van deze krediet- en financieringsinstelling waren Palm en Abdallah Andraous directeur. Laatstgenoemde, die elders in het bedrijf een stapje terug doet, blijft aan terwijl Gibson toetreedt in de plaats van Palm. EC Investments heeft, getuige het KvK-register, geen (aparte) commissarissen.
Boven de Ennia-structuur hangt eigenaarsmaatschappij Parman International dat sinds 2005 bestaat. Hiervan is de Iraans-Britse Bahram Ansary (89 jaar) chief executive officer (ceo) alsmede chairman van het general management en Nina Ansary algemeen directeur.
Het is niet de enige Parman-vennootschap die bij de KvK ingeschreven staat. Er zijn namelijk ook Parman BDC Investments van 2005 en Parman Caribbean Holdings van 2007. Maar de registratie van laatstgenoemde werd al na een paar maanden opgeheven, terwijl Parman BDC Investments in 2011 werd opgeheven. Eveneens niet langer actief is Ennia Global Activities. Deze werd in 1999 opgericht en in 2001 opgeheven.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).