Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Over het eerste kwartaal van 2018 is door Curaçao per saldo 10,3 miljoen minder aan belastingontvangsten gerealiseerd dan was voorspeld. Wel moet de kanttekening worden gemaakt dat in deze prognose al wel met 15,5 miljoen aan surplus-ontvangsten rekening was gehouden in verband met het compliancetraject; dat is het traject om met meer urgentie belastingmiddelen te innen.

belastingkantoorjeuDeze meerontvangsten (van 5,2 miljoen; het verschil tussen 15,5 miljoen minus 10,3 miljoen, red.) zijn in het bijzonder toe te schrijven aan de loon-, inkomsten-, omzet- en motorrijtuigenbelasting. Daartegenover blijven de ontvangsten winstbelasting over de eerste drie maanden van het actuele dienstjaar met 9,6 miljoen achter op de prognose.
Aldus de jongste Financiële Management Rapportage (FMR) inclusief de Uitvoeringsrapportage van het ministerie van Financiën. Het Antilliaans Dagblad berichtte onlangs over de rapportage van januari en februari, afgelopen week stuurde minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën ook het verslag over en tot en maart naar de Staten.
,,Er wordt momenteel bij een aantal achterblijvende belastingontvangsten een analyse uitgevoerd voor een nadere verklaring”, zo meldt de FMR. De belastingontvangsten zijn essentieel voor het op orde hebben van de overheidsfinanciën en het voorkomen van tekorten. Dit jaar heeft de medio 2017 aangetreden regering-Rhuggenaath een extra opgave omdat door allerlei tegenvallers het tekort van 113,3 miljoen over 2017 dit dienstjaar met 48 miljoen moet worden gecompenseerd. Dat geldt overigens ook voor volgend jaar, 2019, en in iets mindere mate in 2020.
De gewone dienst van de begroting tot en met de verslagperiode voor het actuele dienstjaar 2018 sluit (voorlopig) met een geconsolideerd voordelig saldo van 88,3 miljoen, terwijl de prognose uitging van 91,9 miljoen. ,,De realisatie (begrotingsuitvoering) loopt hiermee iets achter op de prognose”, constateert de rapportage van Financiën zelf.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).