Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De trage afhandeling van landsbesluiten en de daaraan gekoppelde langdurige vacatures, beïnvloeden de bedrijfsvoering van de kustwacht. De kustwacht ziet zich daarom genoodzaakt uitzendbureaus in te schakelen.

kustwacht,,Omdat dit meer kosten met zich meebrengt, heeft de kustwacht onderzocht of deze kosten bij de Landen in rekening gebracht kunnen worden. Dat blijkt mogelijk wanneer een landsbesluit langer dan vier maanden uitblijft. Dit heeft in 2017 nog niet tot aanvullende verrekening geleid”, zo staat in het jaarverslag 2017.
De kustwacht telt 242 formatieplaatsen. Op 31 december 2017 had de kustwacht een bezettingsgraad van 86 procent. ,,Dat is een daling ten opzichte van de 89,5 procent uit 2016, maar is boven de norm van 80 procent”, zo wordt geconstateerd. Op de steunpunten bestaan acht vacatures in kaderfuncties, vier op Curaçao, twee op Aruba en twee op Sint Maarten. Instroom vanuit de initiële opleiding compenseert dit aantal niet volledig en daarmee is de gewenste vullingsgraad van 90 procent niet gerealiseerd, zo wordt vastgesteld.
De kustwacht streeft er nog steeds naar voor lokaal personeel bestemde functies ook daadwerkelijk met lokaal personeel te vullen. De kustwacht: ,,Het proces van functievervulling door lokaal personeel verloopt goed met uitzondering van de technische functies op de cutters, de officieren van de wacht in het Joint Rescue and Coordination Center (JRCC) en twee sensoroperators”. Sensoroperators houden zich bezig met de grensbewaking. In het jaarverslag wordt gemeld dat er twee sensoroperators zijn uitgevallen. ,,Door uitval van twee van de drie nieuw opgeleide lokale sensoroperators is het gewenste aantal geplaatste sensoroperators op functie niet behaald. Voor de duur van het contract met de huidige provider zal geen nieuwe opleiding tot sensoroperator starten en zal de kustwacht werken met de huidige operators in plaats van met lokale operators.”
Met de integriteit is het beter gesteld zo blijkt uit het jaarverslag. De gedragscode ‘Regla ta Regla’ (Regels zijn Regels) heeft zijn vruchten afgeworpen. ,,In 2017 hebben zich geen incidenten voorgedaan waarbij mogelijke strafbare feiten zijn begaan. Van de drie eerdere zaken is er één geheel afgehandeld, bij één zaak is hoger beroep ingesteld en een derde is nog in behandeling.”
Het aantal verzoeken van medewerkers om opleidingen te mogen volgen, neemt toe. In het jaarverslag staat daarover: ,,Het opleidingsbudget dat voor 2016 was gehalveerd, is in 2017 weer teruggebracht naar de oorspronkelijke hoogte. Door het late moment in 2017 waarop die beslissing is genomen, konden niet alle opleidingen en trainingen worden uitgevoerd, dit als gevolg van de aanbestedingstrajecten.” Wel is het zo dat er verschillende trajecten zijn opgestart voor medewerkers die in de toekomst in aanmerking komen voor hogere functies binnen de organisatie.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).