Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Onder de kop ‘De non-sense aangifte van FAS’ (Fundashon Akshon Sivil) heeft Glenn Camelia van het advocatenkantoor FCW-legal een reactie gestuurd naar de pers.

camelia Hij reageert op de aangifte van FAS waar hij en zijn kantoor niet alleen beschuldigd worden van het valselijk en dubbel factureren van de overheid, maar ook van het strafbaar handelen van Camelia als formateur bij twee kabinetsformaties.
,,Wij gaan daar werk van maken. Teneinde te voorkomen dat deze werkwijze van Akshon Sivil voet aan de grond krijgt, is al begonnen met de voorbereidingen voor een aangifte tegen Akshon Sivil en tegen Ruben Suriel, wegens valse aangifte en smaad”, zo wordt aangekondigd.
Camelia vindt het een kwalijke zaak dat er beschuldigingen geuit zijn in zijn functie als formateur. ,,Er zijn belangrijke organen uit onze gemeenschap betrokken bij het formatieproces, waaronder de gouverneur. De gouverneur houdt de facto toezicht op het gehele formatieproces. Vóór de opdrachtverlening wordt de formateur in spé namens de gouverneur gescreend. Zo komen bijvoorbeeld alle relevante documenten ook bij de gouverneur terecht. Na afronding van het formatieproces worden bovendien alle formele documenten en bescheiden zoals screening-onderzoeken ingediend bij de griffier van het Gemeenschappelijke Hof van Justitie.”
FAS suggereert dat Camelia het screeningsproces zo min mogelijk transparant wilde houden. Camelia hierover: ,,Blijkbaar ziet FAS over het hoofd dat op de formateur een geheimhoudingsplicht rust. Opzettelijke schending van deze geheimhoudingsplicht wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren.”
In de aangifte wordt onder andere gesteld dat Camelia een vervalsing van een brief van Wiels zou hebben afgedekt. Het gaat om de brief waarin Wiels onder andere Ivar Asjes als zijn opvolger aanwijst. Camelia: ,,Er wordt gesteld dat er een forensisch onderzoek is gedaan (door broer Aubert Wiels, red.) en dat is gebleken dat de handtekening onder de voordrachtsbrief van wijlen Helmin Wiels vervalst is. Het minste wat FAS had kunnen doen is het resultaat van het forensisch onderzoek publiceren of lekken zoals ook met de aangifte is gedaan. FAS moet aangeven welke organisatie het onderzoek heeft gedaan en een door hen ondertekend document met de bevindingen publiceren. Zo gaat een serieuze organisatie te werk.”
Dan wordt er door FAS nog verhaald over dat Camelia de screeninggegevens van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) naar Camelia heeft gestuurd en niet tevens naar de gouverneur. Reden zou zijn om de originele voordrachtsbrief van wijlen Helmin Wiels te vervangen door een kennelijk vervalst exemplaar van 24 april 2013. ,,Dit is een schoolvoorbeeld van een cowboyverhaal. Er is een gewenst resultaat, namelijk Camelia is strafbaar, en er wordt vervolgens met alle mogelijke drogredeneringen en nonsens naartoe gewerkt. Dit is erger dan op het eerste gezicht lijkt. Ook de VDC wordt hier door het slijk gehaald. Hiermee wordt afbreuk gedaan aan een belangrijk instituut in onze gemeenschap.”
Verder wordt in de aangifte van FAS melding gemaakt over Glenn Sulvaran die een lening zou hebben afgesloten bij een lokale bank. ,,Via alle mogelijke bochten, kronkels en nonsens concludeert Akshon Sivil dat ik hiervoor strafbaar ben. Belachelijker kan het niet. Camelia was en is niet op de hoogte van enige privélening van Sulvaran, laat staan dat hij weet waarvoor de lening zou zijn afgesloten”, zo reageert Camelia fel.
De advocaat meent ook dat FAS misbruik maakt van het Openbaar Ministerie. ,,Er wordt met alle mogelijke verzinselen aangifte gedaan, terwijl het eigenlijke doel enkel en alleen is de aantasting van de eer en goede naam van FCW-legal en Camelia.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).