Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het particuliere containerhavenbedrijf CPS haalt gemiddeld geen 12 tot 14 bewegingen per uur, zoals door onderzoeksbureau Ecorys eerder - volgens CPS foutief - gemeld, maar 17 tot 20 bewegingen per uur.

ecorysDit staat in de dagvaarding van Curaçao Port Services aan Ecorys Nederland, dat in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag onderzoek verrichtte naar prijsontwikkelingen en de logistiek in Aruba, Curaçao en Sint Maarten en daarover rapport uitbracht. Een rapport met naar het oordeel van CPS onjuiste conclusies, door onzorgvuldig handelen van Ecorys dat CPS zelf nauwelijks heeft gesproken en ook geheel niet in de gelegenheid heeft gesteld te reageren op de bevindingen op basis van anonieme geïnterviewden.Zo stelt Ecorys over Curaçao dat sprake is van ‘inefficient port operations’. CPS daarover in de dagvaarding in handen van het Antilliaans Dagblad: ,,De operationele activiteiten in de haven, in ieder geval waar het betreft CPS en haar werknemers, zijn niet inefficiënt. Dat dit wel zo is, blijkt nergens uit.”Omdat Ecorys de indruk wekt of kan wekken dat alle havenactiviteiten in handen zijn van CPS wijst de dagvaarding erop dat ‘uitsluitend de stuwadoorsactiviteiten gedurende de afgelopen decennia door CPS zijn uitgevoerd. Dit geldt niet voor bijvoorbeeld de sleep- en loodsdiensten en douaneactiviteiten’.En omdat Ecorys schrijft dat geïnterviewden aangeven dat containers vaak pas drie tot vier dagen na aankomst - maar soms zelfs pas na zes of zeven dagen - vrijkomen, stelt CPS in het gerechtelijk stuk: ,,Het is irrelevant voor beoordeling van de stuwadoorswerkzaamheden in de haven hoeveel dagen na aankomst een container wordt vrijgegeven (aan de havenpoort). Wel is daarvoor van belang dat CPS binnen twee tot drie dagen nadat de ladingbelanghebbende de (douane)documentatie voor een container aan CPS aanbiedt, de container aan de havenpoort vrijgeeft. De stellingen van Ecorys op dit punt zijn dus misleidend en onjuist.”Het hele stuk waarmee CPS op Curaçao het onderzoeksbureau in Nederland voor de rechtbank in Rotterdam sleept, is doordrenkt van aantijgingen over misslagen en onprofessioneel optreden door Ecorys. De zaak staat gepland voor 16 mei in het Rotterdamse gerechtsgebouw.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).