Gerecht wijst verzoek horen viertal getuigen toe

Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - De strafzaak tegen voormalig Girobank-directeur Eric Garcia wordt op 14 september om 8.30 uur inhoudelijk behandeld.

 garcia2

Daartoe heeft het Gerecht in eerste aanleg gisteren tijdens een regiezitting besloten. Garcia wordt vertegenwoordigd door Ornelio ‘Kid’ Martina. Namens cliënt heeft Martina het verzoek om nog vier getuigen te horen bij het gerecht ingediend. Het horen van deze getuigen is volgens de raadsman van belang omdat hieruit duidelijk wordt of het geld aan Garcia ten goede is gekomen. Onder de getuigen bevindt zich de persoon die de aandelen van Giro Holding zou hebben gecoördineerd. De advocaat van Garcia verzekerde het gerecht gisteren dat deze getuige nieuwe informatie in de zaak gaat vrijgeven. Een andere getuige bevindt zich in New York. In het kantoor van deze persoon zou een verklaring van MCB valselijk zijn opgemaakt. De officier van justitie belast met het onderzoek in deze zaak gaf gisteren tijdens de regiezitting aan het onnodig te vinden nu te gaan uit-rechercheren wat er precies met het geld dat door Garcia is verduisterd, is gebeurd en waarom hij dit heeft gedaan. ,,De tenlastelegging is verduistering, niet de redenen waarom hij dat heeft gedaan. Dat het geld in deze zaak is verduisterd, staat vast”, aldus de officier van justitie. Ondanks de bezwaren van het Openbaar Ministerie heeft het gerecht het verzoek van de verdediging voor het horen van de vier getuigen ‘in het belang van de verdediging en waarheidsvinding’ toegewezen. ,,Het is belangrijk om de context van deze zaak goed in beeld te hebben, voor het onderzoek, maar ook voor de veroordeling en eventueel een strafoplegging”, aldus de rechter gisteren.Garcia wordt verduistering in de functie van curator, valsheid in geschrifte en witwassen ten laste gelegd. Hij zou als curator bij het faillissement van Banco Maracaibo geld hebben verduisterd. In de zaak is inmiddels een ontneming aanhangig gemaakt. De voormalige topman van de Girobank verklaarde vorig jaar dat hij het geld dat hij bij het faillissement van Banco Maracaibo heeft verduisterd, aan IIG TOF Holdings (nu Giro Holdings nv) heeft geleend om 58 procent van de aandelen in Girobank nv mede te financieren.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).