Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Isla is geen dwangsom verschuldigd wegens overschrijding van de norm voor de immissie (concentratie op leefniveau) van zwaveldioxide in 2014. De beslaglegging door Stichting Humanitaire Zorg en Stichting Schoon Milieu op Curaçao (Smoc) moet daarom worden opgeheven.

islaAldus het vonnis van de rechter in het kort geding dat Refineria Isla vorige maand aanspande om de beslaglegging op te heffen. 
Het Gerecht wijst erop dat er strikte voorwaarden gelden voor het wel of niet moeten betalen van de dwangsom, dat is bepaald in het vonnis uit 2010. Daarin is het verbod op een immissie van meer dan 80 µg per kubieke meter ruimer omschreven. ,,Op geen enkele plaats benedenwinds mag Isla meer bijdragen dan 80 µg per kubieke meter. Uit onderzoek is gebleken dat in 2014 op enkele andere locaties benedenwinds wel boven die norm is gemeten. Dat is voor het Gerecht voldoende aanleiding om het verbod te verlengen tot en met 2019”, aldus een persverklaring die het Gerecht meestuurde bij het vonnis. 
Raadsman Luigi Virginia, die de Isla vertegenwoordigt, verklaart in eerste instantie blij te zijn met de uitspraak. ,,Wij hebben gelijk gekregen dat er geen overschrijding is. Als je kijkt naar het vonnis uit 2010 en de meetmethode die toen is afgesproken, dan moet je zeggen dat Isla voor 2014 niet in default is. Dat wil zeggen, als je de methode van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (Stab) en TNO uit 2008 en 2009 volgt. Doe je dat niet, dan is er een punt waar de Isla wel in default is. Maar dat valt dan niet onder de spelregels zoals die in het verleden zijn afgesproken. De regels zijn bekend, als de tegenpartij die wil veranderen, zal dat via een bodemprocedure moeten gebeuren”, aldus Virginia. De raadsman benadrukte dat de meetpunten in het verleden niet willekeurig tot stand zijn gekomen. Over de verlenging van het verbod voor normoverschrijding tot 2019 zegt Virginia: ,,De rechter constateert wel dat de Isla zich de afgelopen jaren heeft gehouden aan de norm. Er is over de periode tot 31 december 2019 geen dwangsom gekoppeld aan het overschrijden van de norm.”
In 2010 bepaalde het Hof dat er voor Isla een dwangsom geldt voor het overschrijden van het jaargemiddelde van 80 µg per kubieke meter aan zwaveldioxide. De berekening van de overschrijding moest op dezelfde manier gebeuren als in 2008 en 2009. Ook moest de meting op dezelfde locatie plaatsvinden als in die jaren. Aan de hand daarvan concludeert de rechter nu dat er geen norm is overschreden. Er is dus geen reden om de raffinaderij een dwangsom te laten betalen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.