Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het onderzoek ‘Wilhelmina’ afgerond en de zaak geseponeerd.

zaakwilhelmina

In deze zaak ging het om een onderzoek naar (uitlokking) poging omkoping door Statenleden Gerrit Schotte en Charles Cooper (beiden MFK), waarbij de verdenking was dat zij Statenlid Yaël Plet (MAN) wilden bewegen om tegen betaling van een groot geldbedrag de steun aan de regering Hensley Koeiman (MAN) op te zeggen.Plet deed hier op 18 februari 2017 aangifte van bij de Landsrecherche en op basis daarvan gelaste de procureur-generaal (PG) een strafrechtelijk onderzoek.OM: ,,Het onderzoek heeft langer geduurd dan de bedoeling was, omdat met name het uitlezen van digitale gegevens lange tijd in beslag heeft genomen. In het onderzoek is vastgesteld dat er voldoende reden was voor verdenking en voor de inzet van dwangmiddelen, zoals de op 5 april 2017 uitgevoerde huiszoekingen. Het onderzoek heeft evenwel onvoldoende bewijs opgeleverd dat (uitlokking) poging omkoping heeft plaats gevonden als beweerd in de aangifte. Om die reden heeft de procureur-generaal de zaken op 26 april 2018 geseponeerd. De verdachten en hun advocaten alsmede de aangever zijn van deze beslissing op de hoogte gebracht.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.