Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Ouders op Curaçao hebben behoefte aan hulp bij de opvoeding van hun kinderen. Dat zegt pedagoge Peggy Grootens-Tecla, werkzaam bij de Directie Sociale Zaken. 

kinderen

,,Kinderen en ouders willen feitelijk hetzelfde, en hebben daarvoor onze hulp nodig.”Grootens-Tecla baseert zich op bijeenkomsten voor ouders en kinderen die de afgelopen jaren in buurtcentra op Curaçao zijn gehouden. Tijdens deze informatieavonden, georganiseerd door het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Werkgelegenheid (SOAW), stond positief opvoeden centraal.Een positieve benadering bij de opvoeding was ook het uitgangspunt van de vorig jaar op Bonaire georganiseerde conferentie ‘Opvoeden als basis voor kinderrechten’, een initiatief van de Interlandelijke Taskforce Kinderrechten, waarin Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland vertegenwoordigd zijn. Deze conferentie krijgt komende maand een vervolg op Curaçao, van 14 tot en met 16 mei, opnieuw met deelname van alle landen van het Koninkrijk.Hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat kinderen en jongeren optimale kansen hebben op een gezonde ontwikkeling? Dat is de grote vraag, zegt Grootens-Tecla. ,,Tijdens debatten met ouders en kinderen op Curaçao bleek telkens weer hetzelfde: kinderen wensen meer liefde. Ze willen meer positieve aandacht van hun ouders, en minder agressie. Uit de gesprekken met ouders blijkt, dat zij wel willen, maar niet weten hoe: zij doen en handelen zoals zij van hun ouders hebben geleerd. Misschien zouden ze hun kinderen liever niet slaan, maar weten niet hoe ze hun kinderen op een andere manier discipline kunnen bijbrengen. Hulp om beter met hun kinderen te kunnen communiceren, dat is wat veel ouders willen.”Ouders geven aan, dat zij openstaan voor hulp van familie, buren en kennissen bij de opvoeding van hun kinderen, maar dat zij wel de eindverantwoordelijkheid willen behouden, zegt Grootens-Tecla. ,,Zij willen als ouders gerespecteerd worden, maar geven duidelijk aan, dat zij bij de communicatie, voor een meer sociale omgang met hun kinderen, ondersteuning nodig hebben, en ook qua opvang en financieel hulp behoeven.”In veel gezinnen ontbreekt het aan structuur en veel ouders hebben moeite om een balans te vinden tussen werk, de huishoudelijke taken en aandacht voor hun kinderen, zo stelt de pedagoge vast. ,,Van hun kant geven de kinderen aan dat ze willen dat hun ouders meer tijd voor hen hebben. Ook willen ze niet dat hun ouders ruziemaken, dat er geweld is.” De rechten van kinderen staan centraal tijdens de conferentie op 14, 15 en 16 mei. ,,Kinderen hebben recht op optimale kansen. Als de ouders die zelf niet kunnen bieden, dan moet de overheid inspringen,” zegt Grootens-Tecla.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).