Van een onzer verslaggevers 

Willemstad - Een commissie van gepensioneerde werknemers van het Sint Elisabeth Hospitaal gaat een bedrag van 20,4 miljoen gulden van het ziekenhuis opeisen.

sehos ,,Dat geld komt ons toe, het is gedurende jaren onterecht op de lonen ingehouden”, zegt Felix Pinedo namens circa 1.100 oudgedienden van het Sehos. Het actiecomité is het resultaat van een bijeenkomst in buurtcentrum Santa Maria, afgelopen maandag, waar een groot aantal gepensioneerden zich liet informeren over de opbouw van de schuld. Voor een groot deel bestaat die uit premies voor een ziekenfonds dat het Sehos wilde oprichten, maar dat er nooit kwam; het personeel bleef SVB-verzekerd en droeg onnodig extra premies af.De uiteenzetting werd gegeven door Pinedo, sinds acht jaar met pensioen, na 42 jaar werkzaam te zijn geweest in het ziekenhuis, merendeels in de operatiekamer, als verpleegkundige. Als oud-bestuurslid van de Zorgvakbond CBV (Curaçaose Bond van Werknemers in Verplegende en Verzorgende Instellingen) is hij goed ingevoerd in het arbeidsrecht en de geschiedenis van het ziekenhuis.Pinedo is de opsteller van een ‘position paper’ van de vakbond CBV, gepubliceerd in 2004, in verband met het destijds door de overheid gepresenteerde plan voor een nieuw ziekenhuis. Volgens de vakbond diende er van meet af aan duidelijkheid te bestaan over de rechtspersoonlijkheid van het nieuwe ziekenhuis, omwille van de continuïteit van de rechtspositie van personeel en gepensioneerden en blijvende dekking van ziektekosten van gepensioneerde ex-werknemers en hun gezin. Ook diende een achteruitgang in arbeidsvoorwaarden en sociale voorzieningen te worden voorkomen. In die periode had het ziekenhuis al een schuld aan het personeel opgebouwd van zeven miljoen gulden aan pensioenpremies. Dit werd in 2006 door het ziekenhuis opgelost middels een extra pensioenpotje bij Ennia van maximaal zesduizend gulden per persoon. Voor andere onterechte afdrachten kwam er echter geen oplossing. ,,Sinds jaren heb ik de Raad van Bestuur van het ziekenhuis hier namens het personeel over aangeschreven en aangesproken”, zegt Pinedo. ,,Telkens kreeg ik hetzelfde antwoord: we zijn er mee bezig.” Hij kreeg er genoeg van, zegt hij. ,,Ik stuurde een aanmaning. En daarna nog een. De Raad van Bestuur reageerde door te stellen dat ik niet namens mijzelf het mij toekomende tegoed kan opeisen. Maar ik ben ook individueel schuldeiser. Ik ga door, en stel het ziekenhuis in gebreke.” Voorzitter van de Raad van Bestuur van het Sehos, Anthon Casperson, erkent dat het ziekenhuis de ex-werknemers geld schuldig is. ,,Dat heb ik ook aangegeven in de Staten, afgelopen dinsdag”, zegt Casperson. ,,Het ziekenhuis heeft vele schulden, is niet solvabel. Er wordt hard gewerkt aan oplossingen. We zijn een inhaalslag aan het maken met rapportages, om goed gecalculeerde inschattingen te kunnen maken en met structurele oplossingen te komen.” Hij heeft begrip voor de positie van de gepensioneerden, zegt Casperson. ,,Zij staan in hun recht, maar als zij collectief de schuld opeisen, dan is het ziekenhuis failliet.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.