Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Er is een nieuwe aanpak nodig voor de bescherming van de Noordzee en de Cariben. Dat is gisteren naar voren gekomen tijdens een symposium ter ere van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van hoogleraar Mariene Ecologie prof. Han Lindeboom aan de Universiteit Wageningen waar hij zich 30 lang heeft ingezet voor de bescherming van de Nederlandse zeeën: de Noordzee en de zeeën in de Cariben.

 

lindeboom

 En die nieuwe aanpak is als het aan Lindeboom ligt, een waarbij de gemeenschap, de bewoners en betrokken organisaties, zelf oplossingen bedenken en meewerken aan een beter zeemilieu. Lindeboom stelt: ,,In ons deel van de Cariben staan we voor de opgave om het koraal te redden. Vaak worden problemen benaderd vanuit het perspectief van organisaties die de oplossingen bedenken en realiseren. Maar via de overheden loopt dat zeer stroperig. Mijn inzet is nu ook om belanghebbenden zoals bewoners van de eilanden, lokale bedrijven en toeristen als onderdeel van de oplossing te zien. Door hen actief bij de oplossingen te betrekken en eigenaar te maken, kan een ongekende energie op de eilanden worden ontketend. Dat leidt tot duurzame oplossingen voor de natuur, maar ook tot weerbare economieën op de eilanden met krachtige en lokale samenlevingen.” Lindeboom zegt dat niet zomaar. Hij heeft namelijk op alle eilanden mensen gesproken, die zich willen inzetten om samen met de bewoners allerlei initiatieven te ontwikkelen die samen leiden tot duurzame oplossingen voor zowel natuur als economie. ,,Ook in het Nederlandse deel van de Cariben ligt een zee van mogelijkheden. We doen het voor de generaties die na ons komen”, zo voegt Lindeboom eraan toe.Want in het symposium komt naar voren dat het Nederlandse deel van de Cariben staat voor de enorme uitdaging om de koralen te redden. Door vervuiling, erosie, kustbebouwing, overexploitatie en klimaatverandering dreigen de koralen de komende vijftien jaar te verdwijnen. ,,Als we niet snel wat gaan doen zal niet alleen fantastische natuur verdwijnen, ook de economieën en veiligheid zijn in gevaar”, aldus Lindeboom. Hij pleit al lange tijd voor een Nationaal Delta Plan, waarbij via een taskforce en adequate financiering duurzame oplossingen mogelijk worden die ook bijdragen aan de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN). Het gaat dan om het verbeteren van de waterkwaliteit, versterken van lokale economieën, tegengaan van erosie, harmonisch ruimtegebruik, duurzame visserij en versterken van natuurbeheer (land en water).


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.