Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid, Milieu en Natuur gaat een nulmeting, een feitenonderzoek en een audit van het project Hospital Nobo in Otrobanda laten uitvoeren.

romer ,,Op basis van de gegevens waar ik momenteel over beschik, kan ik als minister geen verantwoording afleggen.” Waar het precies is misgegaan bij de bouw van het nieuwe ziekenhuis in Otrobanda, daar kan de minister alleen naar gissen, zegt ze. ,,Ik constateer dat de informatie die onlangs tijdens de Centrale Commissievergadering door partijen is verstrekt, niet overeenkomt en veel vragen oproept. Persoonlijk heb ik wel een idee wat de aanleiding van de problemen rond HNO is. Onderzoek moet nu uitwijzen of mijn theorie klopt, of dat er nog meer belangrijke oorzaken zijn aan te wijzen.” De minister gaat ervan uit, dat de huidige situatie te wijten is aan de beslissing van de Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (Sona) om de volmacht van adviesbureau Berenschot als uitvoerder van het HNO-project per 1 januari 2017 in te trekken, en zelf de uitvoering van het project op zich te nemen. ,,De vraag is: waarom is er geen andere uitvoeringsorganisatie aangetrokken?” Sona koos voor een dubbelrol als toezichthouder en uitvoerder van het project, reden voor de minister om een Latijnse spreuk aan te halen: Sed quis custodiet ipsos custodes? Maar wie bewaakt dan de bewaker? Net als geldt voor staatsinrichting, middels de trias politica, de scheiding tussen de wetgevende, uitvoerende en controlerende macht, dient er bij het voor Curaçaose begrippen megaproject van de bouw van een nieuw ziekenhuis een scheiding der machten te zijn, aldus de minister. ,,Er moet onderscheid zijn tussen beleid (de overheid), de uitvoerder en de toezichthouder.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.