Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid, Milieu en Natuur gaat een nulmeting, een feitenonderzoek en een audit van het project Hospital Nobo in Otrobanda laten uitvoeren.

romer ,,Op basis van de gegevens waar ik momenteel over beschik, kan ik als minister geen verantwoording afleggen.” Waar het precies is misgegaan bij de bouw van het nieuwe ziekenhuis in Otrobanda, daar kan de minister alleen naar gissen, zegt ze. ,,Ik constateer dat de informatie die onlangs tijdens de Centrale Commissievergadering door partijen is verstrekt, niet overeenkomt en veel vragen oproept. Persoonlijk heb ik wel een idee wat de aanleiding van de problemen rond HNO is. Onderzoek moet nu uitwijzen of mijn theorie klopt, of dat er nog meer belangrijke oorzaken zijn aan te wijzen.” De minister gaat ervan uit, dat de huidige situatie te wijten is aan de beslissing van de Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (Sona) om de volmacht van adviesbureau Berenschot als uitvoerder van het HNO-project per 1 januari 2017 in te trekken, en zelf de uitvoering van het project op zich te nemen. ,,De vraag is: waarom is er geen andere uitvoeringsorganisatie aangetrokken?” Sona koos voor een dubbelrol als toezichthouder en uitvoerder van het project, reden voor de minister om een Latijnse spreuk aan te halen: Sed quis custodiet ipsos custodes? Maar wie bewaakt dan de bewaker? Net als geldt voor staatsinrichting, middels de trias politica, de scheiding tussen de wetgevende, uitvoerende en controlerende macht, dient er bij het voor Curaçaose begrippen megaproject van de bouw van een nieuw ziekenhuis een scheiding der machten te zijn, aldus de minister. ,,Er moet onderscheid zijn tussen beleid (de overheid), de uitvoerder en de toezichthouder.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).