Eindexamenleerlingen van de dr. Albert Schweitzer havo/vwo (ASHV) houden een expositie in het Esmeralda-gebouw van Instituto Buena Bista (IBB).

albertsch2

De leerlingen ronden met de expo het praktische onderdeel van het vak Kunstvak af. De thema’s waar de leerlingen dit jaar mee gewerkt hebben, zijn Icarus, Identiteit en een vrije opdracht. Sinds enkele jaren werken IBB en ASHV nauw samen, wat zich uit in presentaties van IBB in de les, IBB-docenten die tweede beoordelaar zijn van de eindproducten en excursies naar IBB. Als kroon op deze nauwe samenwerking dan nu de expositie die na de opening nog een week te bezichtigen is. De expositie zal donderdag om 19.00 uur feestelijk geopend worden. Foto ASHV


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.