Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Statenvoorzitter William Millerson dringt, mede namens de voorzitter van het Arubaanse parlement, aan op financiële hulp van de Europese Unie voor Curaçao en Aruba in verband met de toestroom van Venezolanen naar de eilanden. 


venezolanenIn een brief aan Europarlementariër Ramón Jáuregui Atondo vraagt Millerson of de situatie van buurlanden van Venezuela, inclusief de Benedenwindse Eilanden, afgelopen dinsdag is besproken in het Europarlement. Millerson: ,,Van 3 tot 6 april jongstleden waren de Arubaanse Statenvoorzitter, Juan Thijssen, en ik in Panama voor de bijeenkomst van Eurolat, het samenwerkingsverband van Parlatino en het Europees Parlement. Daar gaf Europarlementariër Ramón Jáuregui Atondo een presentatie, waarin hij bekendmaakte dat er in Brussel een commissie is opgericht die zich richt op steun aan Colombia en Brazilië, waar Venezolanen in groten getale hun toevlucht hebben gezocht.”Het verbaasde beide Statenvoorzitters dat niet werd gesproken over de eilanden voor de kust van Venezuela. ,,Na afloop van de vergadering hebben wij Jáuregui Atondo aangesproken”, zegt Millerson. ,,We hebben uitgelegd dat de aantallen Venezolanen die naar onze eilanden komen weliswaar veel kleiner zijn, maar dat de impact voor Aruba en Curaçao vele malen groter is dan voor de grote landen op het Zuid-Amerikaanse continent.”
De Europarlementariër begreep de boodschap, aldus Millerson. ,,Hij gaf aan dat de Venezolaanse crisis en de gevolgen voor buurlanden op 10 april zouden worden besproken in het Europees Parlement. Afgelopen dinsdag dus. Jáuregui Atondo beloofde ons aandacht te vragen voor de situatie op Aruba en Curaçao.”
In de brief die Millerson donderdag stuurde informeert hij naar de uitkomsten van de vergadering van 10 april. ,,We hopen spoedig te vernemen dat ook Aruba en Curaçao op financiële steun kunnen rekenen”, zegt Millerson.
Europarlementariër Ramón Jáuregui Atondo brengt binnenkort een bezoek aan de enclave van Venezolaanse vluchtelingen in Cucúta in Colombia. Statenvoorzitters Millerson en Thijssen hebben de Europarlementariër uitgenodigd om aansluitend een bezoek aan Aruba en Curaçao te brengen, opdat Jáuregui Atondo met eigen ogen de situatie in onder meer de vreemdelingenbarakken op de eilanden kan zien.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).