Millerson wint advies in bij Raad van Advies.

Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - De centrale commissievergadering van komende vrijdag waarbij de Staten onder andere zouden debatteren over de grote uitgaven van het Multidisciplinair Projectteam (MDPT) is tot nader order aangehouden. 

statenfotojeu

Dat bevestigt Statenvoorzitter William Millerson (PAR) tegenover deze krant. De Statenvoorzitter heeft advies gevraagd aan de Raad van Advies (RvA) inzake de geheimhoudingsplicht van voormalig MDPT-hoofd Werner Wiels, die evenals voormalig lid Maria Liberia-Peters voor de vergadering is uitgenodigd, en houdt de Statenvergadering tot dat advies is ontvangen aan. ,,Het is mij bekend dat de heer Wiels geen medewerking heeft verleend voor een wederhoor ter zake een rapport van de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) en dat tegen hem als voormalig voorzitter van het MDPT een forensisch onderzoek loopt”, aldus Millerson in zijn schrijven aan de Raad van Advies. ,,In het kader hiervan heb ik de opgeroepen vergadering van de centrale commissie aangehouden in afwachting van een advies van uw Raad.” De Statenvoorzitter stelt dat de RvA al eerder heeft geadviseerd over de door de Staten te bewandelen procedure voor een centrale commissievergadering. ,,Mijn concrete vraag is of in het onderhavige geval ex-leden van het MDPT uitgenodigd dienen te worden voor de vergadering van de centrale commissie, terwijl voor hen een geheimhoudingsplicht geldt wat betreft het MDPT. Deze vraag is des te meer gerechtvaardigd gelet op artikel 25 van het Reglement van Orde van de Staten. Volgens dit artikel kunnen personen voor de commissievergadering worden uitgenodigd voor het verstrekken van nadere inlichtingen ten behoeve van het werk van de commissie.” Deze krant meldde eerder dat Wiels de kans wil krijgen om bij de vergadering van komende vrijdag zijn kant van het verhaal te vertellen. Dit wil hij echter doen zonder te hoeven vrezen civielrechtelijk of strafrechtelijk vervolgd te zullen worden voor hetgeen hij tijdens de vergadering zegt of overlegt, aldus het voormalig MDPT-hoofd in reactie op een schriftelijke uitnodiging van de Statenvoorzitter om aanwezig te zijn bij de vergadering. Hoewel Millerson Wiels zelf heeft uitgenodigd, gaf hij het voormalig MDPT-hoofd later - achteraf - te kennen dat ‘het belangrijk is dat de zwijgplicht van kracht blijft voor alle ex-leden om het werk dat het MDPT nu verzet, niet te benadelen’. In de brief aan Wiels laat de Statenvoorzitter aan de hand van het Reglement van Orde zien dat als de ex-MDPT-voorzitter toch over het team zou praten waar hij tot halverwege vorig jaar leiding aan gaf, hij dan verplicht is de spreker het zwijgen op te leggen. 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).