Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Het onderzoek en de vervolging van seksueel misbruik van minderjarigen moet geprioriteerd worden, de positie van de slachtoffers moet in de wet worden verankerd en medewerkers van het ministerie van Justitie moeten worden bijgeschoold op het gebied van rechten van het kind en seksueel misbruik van minderjarigen.

misbruik Dat zijn de aanbevelingen die de Ombudsman van Curaçao doet aan minister Quincy Girigorie (PAR) van Justitie na recent onderzoek naar het door de Justitieminister gevoerde beleid inzake het onderzoek en de opsporing van zaken die te maken hebben met het seksuele misbruik van minderjarigen. Uit dit onderzoek is gebleken dat er binnen het ministerie van Justitie onvoldoende expertise aanwezig is met betrekking tot de rechten van het kind en omtrent de methodes die gehanteerd moeten worden in zaken die te maken hebben met het seksuele misbruik van minderjarigen. Ook concludeert de ombudsman dat de juridische en administratieve procedures in de justitiële keten, onvoldoende effectief zijn en herzien zullen moeten worden. Wegens het gebrek aan expertise bij het ministerie van Justitie op het gebied van rechten van het kind en seksueel misbruik van minderjarigen, is een aanbeveling van de ombudsman aan de minister van Justitie, Quincy Girigorie (PAR) om de reeds ingezette herzieningstrajecten - onder andere de her- en bijscholing van medewerkers van het ministerie - zo snel mogelijk af te ronden. De ombudsman geeft verder aan dat ingevolge het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind meer prioriteit moet worden toegekend aan de opsporing en vervolging van het seksuele misbruik van minderjarigen. In dit kader wordt de aanbeveling gedaan om op grond van de wet toekomende bevoegdheden, het onderzoeken en de vervolging van het seksuele misbruik van minderjarigen te prioriteren in het gevoerde justitieel beleid. Het onderzoek wordt afgesloten met de conclusie dat de positie van slachtoffers in het strafprocesrecht thans onvoldoende aandacht krijgt en dat de rechten van slachtoffers verder onvoldoende beschermd worden. De ombudsman heeft de minister aanbevolen om de positie van slachtoffers - in het bijzonder de positie van minderjarigen - in de wet te verankeren.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).