‘Overgrote deel migranten Curaçao moet terug’

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok heeft er bij zijn Venezolaanse collega op aangedrongen dat de grensblokkade met Curaçao en Aruba moet worden opgeheven. Blok noemt het telefonisch contact ‘een opening’.

blokenpremiers

,,Momenteel is er overleg op de ambassade in Caracas”, zei Blok gistermiddag tijdens een afsluitende persconferentie na het Koninkrijksoverleg Buitenlandse Betrekkingen, van de Nederlandse minister en de premiers van Curaçao, Aruba en Sint Maarten. De situatie in Venezuela stelt het Koninkrijk voor politieke en economische uitdagingen en was dan ook een belangrijk agendapunt. Voorafgaand aan zijn bezoek aan de eilanden heeft minister Blok de minister van Buitenlandse Zaken van Venezuela gebeld en de schadelijke gevolgen van de blokkade benadrukt. De grenzen met het Zuid-Amerikaanse land zijn sinds 5 januari gesloten en sindsdien is er vanuit het Koninkrijk voortdurend contact geweest met de Venezolaanse autoriteiten. Op 12 januari werd er op Aruba nog een principeakkoord gesloten en namen Aruba en Curaçao maatregelen om smokkel tegen te gaan. Maar de grenzen bleven dicht. Of het initiatief van de Nederlandse minister een doorbraak betekent, kan hij niet garanderen. Blok: ,,Maar we zetten ons volledig in om de blokkade op te heffen. Daarnaast moeten we blijven benoemen wat er mis is in Venezuela, waardoor veel mensen het land uit vluchten. Daarom was mijn boodschap aan mijn Venezolaanse collega ook dat de situatie moet verbeteren.” Want het merendeel van de Venezolaanse vluchtelingen zal niet op de eilanden kunnen blijven. Daarover is binnen het Koninkrijk overeenstemming. Nederland draagt 100.000 euro bij aan de detentie van illegalen op Curaçao. De Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zal Aruba en Curaçao bijstaan om ‘zorgvuldig maar snel’ te bepalen welke Venezolaanse migranten in aanmerking komen voor een asielaanvraag en welke niet. Blok: ,,Het vluchtelingenverdrag stelt hoge eisen. Wij zijn het erover eens dat een snelle schifting belangrijk is en dat het overgrote deel niet zal voldoen aan de criteria en snel moet worden teruggestuurd naar Venezuela. De boodschap moet zijn dat het geen zin heeft om de overtocht naar de eilanden te beginnen.”Volgens de Arubaanse minister-president Evelyn Wever-Croes kent Aruba wel een lokaal probleem van migranten die langer blijven dan toegestaan, maar zijn er nog geen asielaanvragen. ,,Het is goed dat er afspraken zijn gemaakt voor het geval we daarmee te maken krijgen. Daarbij krijgen we dan hulp van Nederland. Een massale toestroom van vluchtelingen kan Aruba niet aan.”Premier Eugene Rhuggenaath (PAR) van Curaçao noemde het Koninkrijksoverleg, waar ook onderwerpen als economische kansen, klimaatverandering en de relatie met Europa ter sprake kwamen, een ‘vruchtbare ontmoeting’. ,,We hebben een sterke basis gelegd voor de vooruitgang van alle landen”, aldus Rhuggenaath.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.