Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De Hoge Raad spreekt zich op 8 juni uit over de zaak van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) tegen telecommunicatiebedrijf United Telecom Services (UTS). Dat laat premier Eugene Rhuggenaath (PAR) tegenover deze krant weten. 


rekenkamerDe Staten van Curaçao hebben ruim drie jaar geleden, in januari 2015, de ARC middels een motie opgedragen een doelmatigheidsonderzoek uit te voeren bij UTS. Dit werd door het telecommunicatiebedrijf - in feite een overheids-nv - echter geweigerd, waarop ARC een rechtszaak aanspande. UTS werd zowel door het Gerecht in Eerste Aanleg als door het Hof in het gelijk gesteld, waarbij het oordeel luidde dat ARC alleen toegang heeft tot ‘het Land en diens organen’. UTS wordt als private onderneming gezien en behoort hier dus niet toe. Het proces tot cassatie werd hierop ingezet en dat dient over twee maanden. 
Ondertussen zijn de Staten niet stil blijven zitten; de MFK-fractie diende eerder dit jaar een Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) in, waarmee het in de toekomst mogelijk zal zijn dat de Algemene Rekenkamer onderzoek doet bij overheidsvennootschappen - zoals UTS maar ook Selikor en Aqualectra -, iets wat tot nu toe niet werd toegestaan. De wijziging moet het volgens MFK ook mogelijk maken dat de Algemene Rekenkamer onderzoek doet bij alle rechtspersonen, personenvennootschappen en natuurlijke personen, ‘die op de een of andere manier bijzondere voordelen geniet van de overheid ten laste van de landskas’. Dat kunnen bijvoorbeeld subsidies of belastingvoordelen zijn, aldus de MFK.
Daarnaast gaat het met de wetswijziging van MFK om de mogelijkheid voor de Algemene Rekenkamer om onderzoek te doen bij rechtspersonen die belast zijn met een wettelijke taak en hun inkomsten geheel of gedeeltelijk krijgen uit wettelijke heffingen. ,,Daarbij valt te denken aan het Bureau Telecommunicatie en Post, maar ook aan de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Tenslotte kan het ook gaan om het deelnemen van de overheid in samenwerkingsovereenkomsten”, zo luidt de wijziging van de MFK-fractie. 
Eerder gaven zowel minister Zita Jesus-Leito (PAR) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning als premier Rhuggenaath aan dat er een nieuwe wet voor de ARC in werking moet treden waarbij duidelijker de mogelijkheid wordt geboden onderzoek te doen binnen overheidsbedrijven. ,,Daarmee wordt aan een structurele oplossing gewerkt in plaats van het uitvechten van een juridische strijd”, aldus Jesus-Leito, die refereerde naar de lopende rechtszaak in cassatie tussen ARC en UTS. En Rhuggenaath stelde: ,,Enkel op die manier wordt ‘for once and for all’ duidelijkheid geschapen over de bevoegdheden van de ARC om onderzoek te verrichten bij overheids-nv’s om zo de integriteit te waarborgen en good governance te garanderen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).