Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De kansen van Curaçao om een nieuwe partner te vinden voor de exploitatie van de Isla-raffinaderij nemen af, aldus Standard & Poor’s (S&P).

 

sp

,,The window to find a new partner is shrinking”, schrijft de internationaal alom erkende kredietbeoordelaar letterlijk.
De onzekere toekomst van de Isla is de reden voor S&P om de relatief hoge rating van Curaçao aan te houden op A- (ter vergelijking: Aruba heeft BB+), maar de outlook te verlagen van ‘stabiel’ naar ‘negatief’.
S&P licht dit zelf toe: ,,De negatieve outlook weerspiegelt onze zienswijze dat er een kans is van ten minste een op drie dat we de ratings van Curaçao de komende 12 tot 24 maanden naar beneden moeten bijstellen.”
Met andere woorden: de negatieve kijk van S&P, waar vrijdag veel Nederlandse media aan de hand van een artikel van persbureau ANP over berichtten, is niet iets van nu maar betreft de prognose voor de komende één tot twee jaar.
En of het daadwerkelijk tot een negatieve outlook komt, vooral als gevolg van de onduidelijke situatie rond de raffinaderij, is volgens S&P grotendeels afhankelijk van wat de regering doet. Namelijk of het lukt om met een vastomlijnd en realistisch plan te komen om een mogelijke sluiting van Isla te voorkomen. Maar daarnaast óók de mate waarin met succes structurele minpunten, zoals gerelateerd aan de (inflexibele) arbeidsmarkt en de bureaucratie, kunnen worden weggewerkt.
Aldus het door het Antilliaans Dagblad bestudeerde verslag van 22 maart 2018 over de beoordeling van Curaçao. Veel lokale autoriteiten waren vrijdagavond en in het weekend nog niet in het bezit van het document van S&P Global Ratings.
Overigens zit het bureau er soms ook wel naast. Zo wordt gesteld dat de deal met Guangdong Zhenrong Energy (GZE) voor de overname van de raffinaderij zou zijn afgeketst omdat partijen ‘het niet eens konden worden over de hoogte van het investeringsbedrag’. Dat is een onjuiste weergave van de feiten. De zittende regering is van mening dat GZE zich niet houdt of niet kan houden aan de gemaakte afspraken over een volledig due diligence-onderzoek naar de technische én financiële capaciteiten van het Chinese bedrijf. Op beide onderdelen scoort GZE vooralsnog ver onder de maat.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).