Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De uitzetting van een groep van acht Venezolaanse vrouwen gaat vandaag zoals gepland door. Dat heeft minister Zita Jesus-Leito (PAR), die de uitlandige Justitieminister Quincy Girigorie (PAR) vervangt, tegenover deze krant verklaard.


jesus leitoDe vrouwen hebben het afgelopen weekeinde vergeefs geprobeerd via een hongerstaking uitzetting te voorkomen. Volgens advocaat Berry Scheperboer had minister Girigorie, door rekening te houden met de humanitaire kanten van deze zaak, een uitzetting nog kunnen voorkomen. De minister heeft immers de discretionaire bevoegdheid, dat wil zeggen de ruimte om in bijzondere gevallen naar eigen inzicht te handelen.
Afgezien daarvan had de regering op grond van artikel 3 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) de acht Venezolaanse vrouwen en hun kinderen ook als vluchtelingen kunnen erkennen.
Scheperboer probeerde gisteren samen met advocaat Geraldine Scheperboer-Parris de dreigende uitzetting van de groep te voorkomen. De advocaten hebben daarvoor een bezwaarschrift opgesteld. De raadsman heeft in gesprek met deze krant uitgelegd wat er in het bezwaarschrift naar voren is gebracht. De advocaten erkennen dat de vrouwen misschien illegaal het land zijn binnengekomen. Maar ze moeten nu als vluchteling worden beschouwd. Het is op grond van artikel 3 van het EVRM niet mogelijk hen nu naar hun vaderland terug te sturen. De raadslieden willen ook door de autoriteiten worden gehoord om zo de belangen van hun cliënten te kunnen behartigen.
Zij pleiten voor een tijdelijke vergunning van zes maanden voor de groep en de kinderen. (Een vrouw die al 40 dagen vastzit, heeft twee schoolgaande kinderen. Zij weigert de paspoorten van de kinderen aan de autoriteiten af te staan. De kinderen zijn op een geheim adres).
De Venezolaanse vrouwen die het land straks worden uitgezet, vormen op geen enkele manier een bedreiging voor Curaçao, zo licht advocaat Scheperboer toe. Zij zijn geen bedreiging voor de openbare orde, noch voor de goede zeden of de interne veiligheid.
De tijdelijke vergunning die zij moeten krijgen is bedoeld om in de tussentijd te regelen dat de vrouwen in een later stadium overgedragen kunnen worden aan landen die vluchtelingen opnemen, aldus de raadsman.
De strijd om een humane behandeling van Venezolanen die vanwege de situatie in hun land naar Curaçao komen, gaat volgens Scheperboer ondanks de uitzetting van vandaag onverminderd door.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).