Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De kwaliteit van alle bestaande bacheloropleidingen van de Faculteit der Technische Wetenschappen van de University of Curaçao (UoC) is positief beoordeeld door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Dat heeft de UoC gisteren bekendgemaakt.


uocHet betreft de opleidingen Bouwkunde, Civiele Techniek, Elektrotechniek, Informatie en Communicatie Technologie (ICT) en Industriële Technologie. Dit oordeel is in werking getreden op 28 februari 2018 en is van kracht tot en met 27 februari 2024, aldus de UoC. ,,Het vorige liep officieel af op 1 maart 2018.”
In februari 2017 zijn deze opleidingen gevisiteerd door een panel van de Netherlands Quality Agency Bv (NQA). De NQA is de Visiterende en Beoordelende Instantie (VBI) die namens de NVAO de hbo-opleidingen visiteert. Op basis van de gesprekken die de panelleden van de NQA hebben gevoerd met het opleidingsmanagement, de docenten, studenten, examencommissie, alumni en leden van het werkveld van elke opleiding, en de documenten die de opleidingen moesten inleveren, hebben de panelleden een oordeel gegeven over de kwaliteit van deze vijf opleidingen, gebaseerd op de elf standaarden van het NVAO-beoordelingskader. Dit oordeel is uiteindelijk per opleiding verwerkt in een visitatierapport met het advies voor de NVAO.
,,Na het bezoek van de NQA in februari 2017 werd al meteen een voorlopig (mondeling) advies gegeven”, zo legt de UoC uit in een persverklaring. ,,Dit was voor alle vijf opleidingen goed. De medewerkers van de opleidingen en de hele faculteit waren ervan overtuigd dat ook het eindoordeel van de NVAO positief zou zijn, maar het is wel fijn dat wij, nu wij de officiële brieven van de NVAO hebben ontvangen, dit alom bekend kunnen maken.”
Het NVAO-bestuur stelt vast dat de panelleden bij alle standaarden de vergelijking hebben gemaakt met vergelijkbare opleidingen in Nederland. Daarnaast hebben de medewerkers van de opleidingen van de Faculteit der Technische Wetenschappen (FdTW) een benchmark uitgevoerd met vergelijkbare opleidingen in de regio en Nederland en hebben ze goede contacten met het werkveld. ,,De opleidingen bieden een brede stevige kennisbasis aan met veel aandacht voor vaardigheden. Dit om tegemoet te komen aan de wens van het afnemende werkveld voor breed inzetbare professionals. De betrokkenheid van het werkveld is groot. Dit resulteert in inspirerende praktijkgerichte opdrachten, passend bij het profiel van deze opleidingen binnen de FdTW. De afgestudeerden van de opleidingen vinden snel werk, zowel lokaal als in de regio. Het afnemende werkveld is tevreden over het functioneren van de afgestudeerden”, aldus de UoC, die tot slot aangeeft dat de beoordeling van de eindwerken door de opleidingsmedewerkers in lijn is met beoordelingen van eindwerken in Nederland. ,,De wijze van beoordelen is scherp, zeker in vergelijking met de wijze van beoordelen in Nederland. Afgestudeerden krijgen snel een baan en zijn ook succesvol in universitaire masterprogramma’s in Nederland en elders.”
Volgens de UoC wordt 2018 hét jaar voor de Faculteit der Technische Wetenschappen en volgt nog voor het einde van het collegejaar de opening van de compleet vernieuwde en moderne TechLabs van de faculteit, met onder andere een 3D-LAB, Drones-LAB, GreenEnergy-LAB, BIM-LAB, ICT-LAB en een eFAB-LAB. ,,Ook presenteren wij vernieuwde opleidingen met thema’s als ‘aerospace’, ‘blockchain’, ‘robotics’, AI en ‘smart architecture’. Daarnaast zijn er goede internationale samenwerkingen met onder andere Cuba, Colombia, Nederland en de Verenigde Staten, die resulteren in onderzoeksprojecten, internationale projectweken, stageplaatsen en docenten- en studentenuitwisseling”, aldus de universiteit van Curaçao.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.