Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Ondanks de winst van Inter-Assure over 2017 baart het directeur Justus van der Lubbe zorgen dat opeenvolgende regeringen nalaten op te treden tegen het grote aantal overtredingen van de verkeersregels, waardoor verzekeraars in de verdrukking komen door een continue toename van de schadelasten.


Minder ongelukken dit jaar,,Als de overheid via de bevoegde instanties tijdig, preventief en gestructureerd zou optreden tegen het overtreden van de verkeersregels, dan vinden er vanzelfsprekend minder ongelukken plaats. Het is zelfs zo dat de verzekeraars dan niet direct een aanpassing behoeven van de achtergebleven tarieven voor verzekeringen van voertuigen.” Daar is de Inter-Assure-directeur heilig van overtuigd.
Het zijn nu de verzekeringsmaatschappijen die opgezadeld worden met de kostbare gevolgen van ‘roekeloos en onverantwoord gedrag’ in het dagelijkse verkeer op Curaçao. Oude wetten worden niet aangepast aan gewijzigde omstandigheden. Alcoholtesten worden niet uitgevoerd omdat de wetgeving daarin tekortschiet. Het Openbaar Ministerie wil wel, maar wordt in haar streven gefrustreerd.
In 2016 zijn twee conceptwetten geschreven en die hebben inmiddels drie verschillende ministers van Justitie gezien, aldus de topman van Inter-Assure. Kort geleden viel er weer een dode in het verkeer te betreuren als gevolg van overmatig alcoholgebruik. Idem dito geldt dit voor de flitscamera’s tegen het door rood licht rijden.
Neem ook het toenemende aantal motorvoertuigen met het stuur aan de rechterkant, vervolgt Van der Lubbe. Kinderen staan op de voorbank, zonder veiligheidsgordel. Appen tijdens het rijden. En verkeerscontroles worden sporadisch gehouden, zodat de pakkans in het verkeer erg klein is. Onverantwoorde bestuurders ontspringen vaak de dans. ,,Die raken wel betrokken bij aanrijdingen, maar dan is het kwaad geschied.” In veel gevallen moet de verzekeraar dan overgaan tot betaling wanneer er onvoldoende overtuigend bewijsmateriaal voor handen is. ,,De onverantwoorde weggebruiker stapt vervolgens doodleuk weer in de auto en vormt opnieuw een risico voor anderen”, aldus de verzekeraar. Aanpak van overtreders leidt, zo is zijn overtuiging, tot minder ernstige ongelukken, minder schade-uitkeringen, minder schade aan de openbare infrastructuur, betaalbare premies en minder menselijk leed als gevolg van verwondingen en fatale ongelukken. ,,De regering is aan zet!”

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.