Van een onzer verslaggevers 

Willemstad - Het kabinet-Rhuggenaath heeft nog twee weken de tijd om een overzicht van duurzame projecten in te dienen voor financiering door het Europees Ontwikkelingsfonds.

rhuggenaatbrussel Dit fonds heeft sinds 2014 een bedrag van 16,9 miljoen euro (37,1 miljoen gulden) beschikbaar voor Curaçao.
Voormalig gouverneur Jaime Saleh waarschuwde vier jaar geleden al dat Curaçao geld aan zich voorbij laat gaan. Tijdens een lezing, georganiseerd door de vereniging van het midden- en kleinbedrijf Adeck, zei Saleh: ,,Samenwerking tussen de overheid en de private sector is dringend nodig en geboden. Zij moeten zo spoedig mogelijk gezamenlijk aan de slag om een programma op te stellen en tot definitieve afspraken komen met de EU.”
Tijdens zijn werkbezoek aan Brussel, drie weken geleden, heeft premier Eugene Rhuggenaath (PAR) gesproken over de status van Curaçao als een van de landen en gebieden overzee (LGO) en de band met de Europese Unie. ,,Vertegenwoordigers van het Europees Ontwikkelingsfonds hebben uitgelegd wat de mogelijkheden zijn voor financiering van projecten op Curaçao. Het gaat daarbij om initiatieven die bijdragen aan zelfredzaamheid, zoals duurzame wijkverbetering, hernieuwbare energie, het bevorderen van eigen voedselproductie en training van lokale ondernemers, om te werken aan een zogeheten Resilient Society, een weerbare maatschappij.”
Het kabinet gaat nu duurzame projecten voor Curaçao in kaart brengen, om deze zo snel mogelijk aan de betrokken EU-commissie te presenteren. ,,De termijn voor het fonds loopt officieel eind 2020 af, maar ook daarna kunnen projecten op Curaçao nog gefinancierd worden, mits het geld is gereserveerd”, zegt premier Rhuggenaath. ,,Van belang dat de 16,9 miljoen euro nu geoormerkt wordt, zodat we er in de toekomst gebruik van kunnen maken.”
Het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) is het voornaamste instrument van de communautaire ontwikkelingssamenwerking met de LGO, waar Curaçao onder valt. Het Verdrag van Rome van 1957 voorzag al in de oprichting van dit fonds om technische en financiële bijstand te verlenen.
Op 1 januari 2014 trad een nieuw LGO-besluit in werking. Met dit nieuwe besluit, dat een looptijd heeft tot en met het jaar 2020, kwam er voor Curaçao 5,7 miljoen euro (12,5 miljoen gulden) meer beschikbaar dan er voordien voor duurzame ontwikkeling van het eiland gereserveerd was. Het fonds voor 2014-2020 is het elfde Europees Ontwikkelingsfonds, gestart met een totaalbedrag van 30,5 miljard euro in kas. De Europese Investeringsbank stelt een bijkomend bedrag van 2,6 miljard euro beschikbaar in de vorm van leningen uit haar eigen middelen.
Om aanspraak te kunnen maken op het geld dat het EOF voor Curaçao reserveerde, dient de regering voor het eind van deze maand een ingevuld Summary Sheet te retourneren aan de delegatie van de Europese Unie die kantoor houdt in Georgetown, Guyana.
Vorige maand waren leden van deze delegatie op Curaçao om aan medewerkers van het ministerie van Financiën en Algemene Zaken trainingen te geven, om over te kunnen gaan op een nieuw systeem van financiering. In plaats van projectfinanciering, waarbij projecten vooraf omschreven en onderbouwd moeten worden voor goedkeuring door het EOF, heeft het fonds de regering budgetsupport voorgesteld. ,,Dit nieuwe systeem is minder bureaucratisch, het EOF betaalt de subsidie in tranches uit en laat het aan de regering van Curaçao over hoe het geld besteed wordt”, zegt Rhuggenaath. ,,Daar is veel voor te zeggen.”

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).