Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Personeel van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) heeft ook vandaag, in navolging van de stakingsactie van gisteren, het werk neergelegd.

gmn GMN-minister Suzy Camelia-Römer (PIN) was gisteren nog uitlandig.
De minister heeft gistermiddag aan de Algemene Bond voor Overheidspersoneel (Abvo) laten weten, dat zij bereid is tot overleg. ,,Die boodschap bereikte veel medewerkers niet op tijd, het personeel had al besloten vandaag te staken”, zegt Stanley Heerenveen, bestuurslid van Abvo. ,,De medewerkers die wel hebben vernomen, dat de minister met de vakbond om de tafel wil, verlangen deze toezegging op schrift.”
Deze ochtend worden meer dan honderd medewerkers van het ministerie van GMN op het kantoor van Abvo verwacht. ,,Het betreft een meerderheid van het personeel”, zegt Heerenveen. ,,De ontevredenheid is groot. Begrijpelijk, want het gaat om problemen die al vele jaren bestaan. En daar is tot nu toe niet serieus op gereageerd.”
Commissieleden van het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) kwamen vorige week donderdag niet naar de vergadering die personeel van GMN had belegd onder werktijd. Medewerkers van verschillende afdelingen van het ministerie waren bijeengekomen om uiting te geven van hun ongenoegen over de gebrekkige huisvesting van verscheidene departementen, structurele tekorten aan papier en ander kantoormateriaal, en het uitblijven van de betaling van vergoedingen en verbetering van hun rechtspositie. ,,Dat de leden van BPD niet kwamen opdagen, dat kan echt niet”, zegt Heerenveen, die aangeeft dat het geen sinecure is waarover de medewerkers klagen. ,,Neem de situatie bij Departamentu Salu Hubenil (DSH). De artsen die daar werken gaan met hun eigen auto naar onder meer scholen. Ze horen daar een reisvergoeding voor te krijgen, maar hebben die vergoeding een jaar of vier niet ontvangen.”
Het uitblijven van vergoedingen is slechts een van vele issues waar medewerkers van GMN dagelijks mee worden geconfronteerd, aldus de vakbondsman. ,,Vele van de gebouwen van GMN, verspreid over het eiland, vertonen gebreken, onder meer lekkende daken en kapotte ramen. Bij veel afdelingen is er geen papier en inkt voor het kopieerapparaat. Schaarste aan materiaal maakt het voor veel afdelingen onmogelijk om naar behoren te functioneren.”
De werksituatie van veel medewerkers van GMN wordt gekenmerkt door dagelijkse stress, zo heeft Heerenveen van het personeel vernomen. ,,Overplaatsing naar een andere afdeling haalt in veel gevallen weinig uit, want in de praktijk is dat een verhuizing van de ene stressvolle situatie naar de andere.” Volgens het Abvo-bestuurslid kunnen problemen niet eenvoudig afgeschoven worden als ‘wegens een gebrek aan geld’. ,,Terwijl het gebouw en terrein van Arbeidszorg werden opgeknapt, besloot de overheid een nieuw kantoor te huren voor enkele tienduizenden guldens per maand”, zegt Heerenveen. ,,Die investering is niet te verantwoorden tegenover personeel dat geen vergoedingen uitbetaald krijgt en dagelijks wordt geconfronteerd met een tekort aan materiaal om hun werk goed te doen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).