Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De leden van de evaluatiecommissie UTS, die zich buigt over de reorganisatie bij het telecommunicatiebedrijf, hebben gisteren hun functie ter beschikking van de minister gesteld.

utsDat bevestigt minister Zita Jesus-Leito (PAR) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. De reden voor de terbeschikkingstelling is vooralsnog onbekend.
De evaluatiecommissie werd begin dit jaar door de minister in het leven geroepen als onderdeel van een akkoord dat in december vorig jaar met de actievoerende bonden van Solidaridat werd gesloten. De bonden voerden onder andere actie tegen de aangekondigde ontslagronde bij UTS. Ook eisten zij dat ceo Paul de Geus zou opstappen.
De commissie bestaat uit Valdemar Marcha als voorzitter, Alberto ‘Chos’ Romero (voormalig directielid van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten en oud-lid van het College financieel toezicht) en Fred Wiel (voormalig ombudsman) en heeft als voornaamste taak de aangekondigde ontslagronde bij UTS te evalueren. In haar werk zou de commissie het afvloeiingsplan en documenten als het Business Process Redesign Plan en het Sociaal Statuut evalueren en aanbevelingen doen.
Hoewel verschillende geruchten met betrekking tot de terbeschikkingstelling de ronde doen - zoals onvrede onderling - is de reden voor het stilleggen van de werkzaamheden door de leden van de commissie nog onbekend. Ook de minister was gisteravond nog niet op de hoogte gesteld. Tegenover TV Direct verklaarde Marcha een gesprek met de minister te willen afwachten alvorens zich in de media uit te spreken over de reden waarom de leden de functie ter beschikking van de minister hebben gesteld. Ook wilde hij niet reageren op het gerucht als dat er een clash zou zijn tussen hem en Wiel.
Jesus-Leito verklaarde op haar beurt de ontwikkelingen te betreuren. ,,We zijn zo dichtbij het afronden van de taak en er is zoveel voortgang geboekt, het zou betreurenswaardig zijn om nu te moeten stoppen”, aldus de minister, die verder aangaf dat ‘het geld dat in de evaluatiecommissie en haar werkzaamheden is gestoken, niet verloren mag gaan’. ,,Ik ben er stellig van overtuigd dat we altijd tot een oplossing kunnen komen. Ik zal alles op alles zetten om deze mensen weer bij elkaar te krijgen om het werk af te ronden.”

 

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).